Appen som ger lägre försäkringspremie och mindre koldioxidutsläpp

Den digitala lösningen Enerfy räknar ut förarens risk i realtid under körning och sätter bilförsäkringspremien utifrån hur föraren faktiskt kör. Greater Thans unika AI-lösning kan omvandla hela försäkringsbranschen, och samtidigt leda till att koldioxidutsläppen kapas rejält.

Enerfy är en app som är kopplad till bilförsäkringen. Den hjälper bilföraren att förbättra sitt körbeteende för att köra smartare, säkrare och mer miljövänligt, vilket gör att en god förare får lägre bilförsäkringspremier. Samtidigt minskar försäkringsbolagens skadeersättningar, och den miljövänliga körningen gör att koldioxidutsläppen minskar.  

Tekniken går att koppla in i alla bilar från 2001 och framåt. Utöver detta krävs bara en vanlig smartphone där man kan ladda hem appen. Försäkringsbolagen kan även sätta sitt eget namn på produkten.  

– Det tar bara en vecka att implementera vår teknik och plattform. Det behövs ingen integration med bolagens övriga IT-system. På så sätt kan försäkringsbolagen satsa på sin kärnverksamhet så tar vi hand om tekniken, säger Liselott Johansson, vd för Greater Than.  

I appen finns också en mängd extratjänster, exempelvis tips på hur man kan köra bättre nästa gång och vilka egenskaper de egna körningarna har. Produkten är också uppbyggd så att man kan tävla med andra för att köra så säkert och energismart som möjligt.    

Stor möjlighet påverka utsläppsminskning globalt

Användningen av Greater Thans teknologi leder till att skadefrekvensen reduceras med 38 procent för försäkringsbolagen medan klimatutsläppen minskar med 17 procent per förare, enligt företagets egna beräkningar. Slår man ihop dessa siffror för hela marknaden blir det stora positiva effekter.  

Om den här försäkringslösningen implementeras globalt skulle det innebära en utsläppsminskning med 80 miljoner tonkoldioxid per år, enligt beräkningar från Världsnaturfonden och Energimyndigheten. Som en jämförelse är de totala koldioxidutsläppen i Sverige under ett år drygt 50 miljoner ton.  

Det unika med Greater Thans lösning är att de är först i världen med att använda Artificiell intelligens (AI) för en sådan här lösning, det vill säga insamlade och bearbetade data från tidigare körningar som systemet kan dra slutsatser av.  

– Vi har samlat in data från över 5 miljarder kilometers körning i 23 länder, och vi har över 300 miljoner mätpunkter i systemet, vilket gör vår lösning väldigt omfattande. Utifrån dessa data kan vårt system räkna ut risken baserat på så kallad ”machine learning”. Systemet är självlärande och blir mer finslipat för varje sekund och kilometer som våra användare kör, säger Liselott Johansson, vd på Greater Than.    

Stöd från Energimyndigheten för att komma ut på marknaden  

Under 14 år har företaget samlat in data, finslipat verktyget och förberett sig för marknaden, bland annat med hjälp av Energimyndigheten som gick in med fem miljoner kronor i utvecklingsstöd 2014. Nu har Greater Than säkrat tekniken och AI-lösningen med sju patent.  

Greater Than börsnoterades 2014 och samarbetar nu med några av de största försäkringsbolagen i majoriteten av de nordiska länderna, bland andra Moderna Försäkringar i Sverige, Tryg Danmark och Tryg Norge. Nu väntar nästa steg.  

– Nu satsar Greater Than på flera internationella marknader. Vi på Energimyndigheten ser detta som ett bra exempel på en svensk innovation som efter lite stöd från oss bidrar till att möta den globala klimatutmaningen, säger Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Fakta om projektet

Innovation:  AI-baserade bilförsäkringar för att sänka skadefrekvensen, samt att bilförare kör miljövänligare vilket sänker koldioxidutsläppen.
Företag: Börsnoterades på Aktietorget 2014 och Nasdaq First North 2017. 
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Holmgren Group AB, Handelsbanken, Mangold Fondkommission tillsammans med ytterligare andra privata investerare. 
Webbplats: greaterthan.eu
Kontaktperson hos Greater Than: Liselott Johansson, VD

Typ av stöd Affärsutveckling & kommersialisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer