AR Packaging Flexibles halverade sin energianvändning

Företaget AR Packaging Flexibles reningsutrustning fungerade bra, förutom att den slukade energi. Efter att ha bytt ut hela reningsanläggningen har de nu lyckats halvera sin energianvändning. Ett stöd från Energimyndigheten gjorde satsningen möjlig.

Foto: AR Packaging Flexibles AB

När Tomas Ivarsson, säkerhet- och miljöansvarig på företaget AR Packaging Flexibles fabrik i Lund, någon gång börjar berätta om förpackningars inre liv på en middagsbjudning blir mottagandet som regel svalt.

– Vi tillverkar flexibla miljöanpassade livsmedels- och hälsovårdsförpackningar, men det är det få som går igång på. Men för oss i branschen är det en spännande produkt.

Förpackningar är mer komplexa än de flesta anar. Ibland ska de vara täta för att inget ska läcka ut, ibland ska de gaser som skapas på insidan kunna pysa ut för att inte skada det egentliga innehållet.

– Det gäller till exempel salladspåsar, om de gaser som bildas i påsen blir kvar kommer salladen att förstöras på en enda dag. Om gaserna istället får sippra ut håller salladen länge.

En energikartläggning visade att det fanns stora mängder energi att spara

Det är inte bara de färdiga produkterna som ställer krav, även miljön i företagets fabriker innebär utmaningar. De flesta avancerade förpackningar bygger på att man smälter plast och sedan lamineras det på andra material. Dessutom ska flertalet av dem ha någon form av tryck, till det används både vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade färger.

Både när plast smälts och när förpackningar trycks skapas gaser som, även om de inte är direkt farliga, varken ska andas in eller släppas ut i naturen. Därför fångas dessa upp och leds bort av processventilationsluften till en reningsanläggning. Där får den förorenade luften passera över en glödbädd med en temperatur på närmare 1 000 grader vilket får de oönskade ämnena att oskadliggöras.

– Miljökraven är tydliga, minst 96 procent av alla föroreningar måste bort. Den utrustning vi hade klarade kraven med råge och därför fanns det inte några direkta miljöskäl för oss att byta. Med ett undantag, en energikartläggning visade att det fanns stora mängder energi att spara.

Sparar energi motsvarande 200 villor

Företaget AR Packaging Flexibles fabrik i Lund är en av 26 fabriker inom samma koncern. Vilken av dessa enheter som ska få göra en investering styrs dels av vilka behov som finns i produktionen, dels av vilka satsningar som har kortast återbetalningstid. Nysatsningar som inte är ett måste ska vanligtvis kunna räknas hem på mindre än tre år för att koncernledningen ska ge sitt godkännande.

Att den gamla reningsutrustningen i fabriken i Lund klarade alla miljökrav samtidigt som en ny anläggning, som skulle kosta 9 miljoner kronor, hade en återbetalningstid på fem år hotade hela satsningen.

– Beskedet om att vi genom Energimyndighetens program Energisteget kunde få stöd för den här typen av energieffektivisering gjorde att vi fick klartecken, säger Tomas Ivarsson.

Foto: AR Packaging Flexibles AB

Nu när den nya anläggningen är på plats och blivit intrimmad har AR Packaging Flexibles pressat ner energianvändningen från 7 000 till 3 600 MWh per år. Besparingen motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet av 200 normalstora villor.

– Det är i linje med det uppsatta målet om en halverad energianvändning. Att vi nu dessutom använder biogas för att driva våra processer gör att vi har tagit ett stort steg framåt när det gäller hållbar utveckling.

Tomas Ivarssons råd till företag är att göra en energikartläggning och ta de förslag som den resulterar i på allvar.

– Det kan öppna ögonen för energitjuvar som är enkla att städa bort.

Han är även nöjd med den kommunikation han har haft med Energimyndigheten.

– Vi har hela tiden fått all den uppbackning vi har önskat.

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

AR Packaging Flexibles AB

Stödmottagare: AR Packaging Flexibles AB
Webbplats:
www.ar-packaging.com/sv-se/
Stöd från Energimyndigheten:
Energisteget, stöd till energieffektivisering
Projektets/insatsens namn: Energieffektivisering av Luftreningsutrustning
Kontaktperson hos företaget: Tomas Ivarsson

Program Energisteget
Typ av stöd Energieffektivisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer
Slutår 2020