Banbrytande digital lösning gör strömbrytare smarta

Blixts digitala strömbrytare mäter, analyserar och styr ström på en helt annan detaljnivå än konventionella mekaniska brytare. Den svenska innovationen är inte bara ett viktigt steg på vägen mot det verkligt uppkopplade samhället – utan även på vägen mot energiomställningen.

Foto: Blixt Tech

Allt sedan människan tämjde den elektriska kraften under andra halvan av 1800-talet har strömbrytaren spelat en central roll för vår säkerhet. Brytare separerar elektronikkretsar automatiskt om strömmen blir för stark, vilket förhindrar att fallerande elektronik orsakar skador och bränder. De finns idag – i olika storlekar och utföranden – överallt omkring oss.  

Historiskt sett har brytare konstruerats mekaniskt, genom att exempelvis installera en ledande koppartråd som brinner upp när värmeutvecklingen i en krets blir för hög. Det här är en designfilosofi som i stora drag har varit oförändrad sedan den introducerades för 150 år sedan.  

Nu har dock det svenska bolaget Blixt siktet inställt på att uppgradera det konventionella proppskåpet, med hjälp av en uppkopplade brytare som bygger på elektronik och monteras ovanpå den mekaniska. Lösningen skulle inte bara kunna revolutionera vårt sätt att tänka kring smarta hem och uppkopplade apparater, utan även elnätet i stort.  

Snabbspår till kommersialisering

Idén till den smarta strömbrytaren kom ursprungligen från arbetet med smarta hem-bolaget Manetos Labs. Bank-id-grundaren Trued Holmquist och kollegan Charlotta Holmquist insåg där att det fanns en stor efterfrågan på lösningar för att automatisera elektronik i hemmet.  

– Vi kommer inte ifrån den här branschen, utan tittade på lösningarna som fanns med ett barns nyfikna ögon. Vi skruvade isär en mekanisk brytare och insåg att mekaniken i ett proppskåp är svår att styra digitalt med appar och molnlösningar. Om vi bytte ut den mot elektronik skulle vi både kunna få mätning, data som kan analyseras och möjligheten att styra elen med mjukvaruprogrammering, säger Charlotta Holmquist, grundare och styrelseordförande på Blixt.


Foto: Fr v Trued Holmquist, Jan Johansson, Jens Peter Schroer och Charlotta Holmquist, Blixt

Tillsammans med medgrundarna Jan Johansson och Jens Schroer grundade duon sitt nya företag i april 2018. Samma år fick man ett stöd för att kunna verifiera tekniken från Energimyndigheten, som tidigt insåg energieffektiviseringspotentialen.  

– Enbart smartare styrning av elkonsumtionen i bostäder skulle leda till stor klimatnytta. Blixts uppfinning är dock generisk och kan tillämpas nästan överallt. Bara i en bil finns det över 300 brytare. Den potentiella energinyttan i hela samhället är väldigt stor, säger Andreas Stubelius, affärsutvecklare på Energimyndigheten.   

För Blixt innebar stödet en värdefull möjlighet att undersöka olika affärsmodeller och ta reda på vilket intresse som fanns på marknaden.  

– Intresset var enormt och kom från en rad olika sektorer. Stödet innebar att vi snabbt kunde ta oss från att bara ha en första prototyp, till att skapa ett utvecklingskit som kunde demonstreras för kunder, säger Charlotta Holmquist.  

Vunnit prestigefylld tävling

Utöver det ekonomiska stödet har Energimyndigheten hjälpt Blixt att undersöka hur man kan utöka sitt nätverk, både i form av partnerskap och investerare.  

– Det var tack vare deras uppmaning som vi under 2019 sökte till innovationstävlingen SET Awards i Berlin, som vi även vann. Energimyndigheten är duktiga på att förstå i vilka sammanhang vi passar in. Det har varit väldigt värdefullt att få hjälp att synas i början av vår bolagsresa, säger Charlotta Holmquist.  

Just nu förbereder Blixt lanseringen av sina första tekniska prover under det första kvartalet 2020. Den långsiktiga affärsplanen är att man ska licensiera kärntekniken i den smarta strömbrytaren till stora samarbetspartners som ABB och Hager.  

Den största utmaningen just nu? Eftersom den smarta strömbrytaren är så banbrytande att den i praktiken inte ens bryter strömkretsar – utan enbart begränsar dem elektroniskt – är det svårt att få den certifierad.  

– I ett första steg löser vi det genom att montera vår lösning bakom en mekanisk brytare, bara för att snabbt kunna komma ut på marknaden. I ett andra steg ska vi samarbeta med en rad stora aktörer som sitter i olika certifieringskommittéer för att få till nya standarder, säger Charlotta Holmquist.

Fakta om Blixt

Företagets namn:  Blixt Tech
Webbplats: blixt.tech
Kontakt: Charlotta Holmquist

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Typ av stöd Forskning
Typ av stödmottagare Företag & organisationer