Batteriindustrin – en viktig del av Sveriges framtid

Batteriindustrin är på väg att bli en ny basindustri i Sverige, vid sidan av till exempel stål- och skogsindustrin. Men hur ser egentligen framtiden ut för batteritillverkningen?

Ragnar Sjödahl, Director of Recycling Operations på Northvolt, instruerar en kollega.

För att vi ska kunna fortsätta använda el när vi vill snarare än när mest el produceras måste den kunna lagras. Därför spelar batterier en så viktig roll för framtidens energiförsörjning.

Det finns flera innovativa svenska företag inom batteriområdet, och ett av de mest framgångsrika är Northvolt. Deras ambition är att tillverka världens mest hållbara batterier – såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt. Northvolt jobbar också aktivt med återvinning. Målet är att 50 procent av deras batterier ska bestå av återvunnet material år 2030.

– Det är ett högt satt mål och en stor utmaning, men vi vill verkligen bevisa att det faktiskt funkar alldeles utmärkt att använda återvunnet material vid batteritillverkning, säger Ragnar Sjödahl, Director of Recycling Operations på Northvolt.

Energimyndigheten såg Northvolts potential

Energimyndigheten ger stöd till företag för att de ska kunna bidra till energiomställningen, och som genom bland annat elektrifiering förflyttar samhället bort från fossila bränslen. Northvolt är ett av de företag som fått stöd av Energimyndigheten.

När de startade var det få som trodde att det var möjligt att dra igång en storskalig batteriproduktion i Sverige, eftersom Asien låg så pass långt före. Men Energimyndigheten såg potentialen och hade höga förhoppningar för hur långt Northvolt skulle kunna gå om de bara fick rätt förutsättningar.

– Att ge ett stort stöd till något som är helt oprövat i Europa kräver så klart varsam avvägning. Vi behövde titta på det objektivt och se om det fanns förutsättningar att genomföra det här. Och vår bedömning var att, jo, tiden är nog mogen, säger Greger Ledung, sakkunnig inom batteriforskning på Energimyndigheten.

Stöd i flera steg

Stödet som Northvolt fått av Energimyndigheten har kommit i olika steg och haft olika syften. Med det första stödet gjordes en förstudie. Andra steget var ett lån och ett företagsutvecklingsstöd. Tredje steget var att bygga en pilotanläggning i Västerås – Northvolt Labs. Detta var nödvändigt eftersom teknik behöver utvecklas så långt som möjligt innan den börjar produceras i stor skala. Att göra misstag i den stora skalan kan bli otroligt kostsamt.

– Det här stödet var väldigt viktigt för oss. Det var en förutsättning för att vi skulle kunna gå vidare och få trovärdighet hos våra kunder, långivare och andra som investerar pengar i bolaget. Det faktum att en myndighet, som tittar på mängder av liknande förslag, tror på oss är en tung kvalitetsstämpel, säger Ragnar Sjödahl.

Medarbetare i den hydrometallurgiska processen på Northvolt Labs i Västerås.

Medarbetare i den hydrometallurgiska processen på Northvolt Labs i Västerås.

I dag har pilotanläggningen i Västerås närmare 1000 anställda och på hela Northvolt jobbar cirka 4500 personer. Det förtroende som Energimyndigheten visat Northvolt har gett ringar på vattnet och lett till investeringar även från andra håll, något som möjliggjort den snabba tillväxten.

– Efter vårt stöd till anläggningen i Västerås kom andra aktörer och gick in med ett många gånger större belopp. För relativt få skattepengar har Sverige fått ut väldigt mycket, säger Greger Ledung.

En industri som skapar jobb och export

Det faktum att vi får en ny basindustri kommer påverka Sveriges välstånd. När hela världen ska fasa ut fossilt bränsle finns ett stort behov av batterier. Genom att ta plats på världsmarknaden och etablera svenska företag stärks det svenska näringslivet, och på så sätt även ekonomin och arbetsmarknaden. Samtidigt får vi möjlighet att lämna det fossila samhället bakom oss snabbare.

– Vår etablering skapar mängder av nya etableringar. Om vi till exempel säger att vi behöver en producent av förnybara kemikalier kan det leda till en etablering av ett nytt företag. Och det kan i sin tur ge ytterligare ringar på vattnet, säger Ragnar Sjödahl.

Men när batteriindustrin utvecklas och växer i många länder samtidigt blir investerare, material och kompetens bristvaror. Om Sverige ska lyckas inom batteriområdet kommer det krävas kompetens både från Sverige och resten av världen.

– När det gäller kompetensförsörjning stödjer Energimyndigheten flera satsningar för att öka kompetensen inom området, bland annat ihop med olika högskolor och universitet, säger Greger Ledung.

Genom att använda de styrkor som finns här, som Sveriges kraftfulla miljölagstiftning och goda tillgång till fossilfri el, kan vi se till att svenska batterier är de mest hållbara. Det ger dem ett värde, vilket i sin tur ger konkurrensfördelar. Resultatet blir ett starkare näringsliv med utrymme för nya och växande företag som leder till nya jobbmöjligheter. De som trodde att det aldrig går att komma i kapp Asien håller alltså på att bli motbevisade – nu sätts Sverige på kartan över de som ligger i framkant inom batteriområdet.

Typ av stöd Affärsutveckling & kommersialisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer