Boende ger idéer till nya miljökoncept

Ekovärdar som känner dem som bor i bostadsområdet. En välkomstpresent med saker som symboliserar hållbara livsstilar till dem som flyttar in. Det är exempel på koncept som fötts i förstudien DelibRetro, efter öppna intervjuer med de boende.

Foto: Juha Dahlbo

I bostadsområdet Lagersberg i Eskilstuna har boende, forskare och fastighetsägare arbetat tillsammans med att ta fram nya designkoncept för hållbara livsstilar. Förstudien DelibRetro – Deltagande design för hållbar energianvändning i renoverade miljonprogramsområden – har letts av forskare vid RISE Interactive Eskilstuna och finansierats av Energimyndigheten.

– Många forskare har studerat hur man stödjer hållbara livsstilar när man bygger nya bostäder, men vi ville titta på vad som går att göra i bostadsområden som byggdes under miljonprogrammet. Här bor en fjärdedel av Sveriges befolkning och vi ville fokusera på de boendes egna idéer om hur man kan främja ett hållbart boende, säger Cecilia Katzeff som är DelibRetros projektledare och forskningsledare vid RISE Interactive Eskilstuna.

Särskilt nyfiken var forskargruppen på boende med utomeuropeiskt ursprung. Kanske hade de andra perspektiv och andra strategier för att spara el och vatten än de som finns etablerade i Sverige?

– Ämnet är relativt outforskat och därför ville vi intervjua de boende om deras syn på energianvändning och miljö på ett öppet sätt, utan alltför många fördefinierade frågor, säger Cecilia Katzeff.

Hade många hållbara vanor

Forskargruppen vid RISE Interactive Eskilstuna samarbetade med det kommunala bostadsbolaget Eskilstuna Kommunfastighet, som ville utveckla hållbara livsstilar i bostadsområdet Lagersberg i samband med renovering. Totalt genomfördes intervjuer med medlemmar ur nio olika hushåll i Lagersberg, med erfarenheter från sammanlagt fem utomeuropeiska länder.

Intervjupersonerna visade sig vara en väldigt heterogen grupp, med olika relationer till energianvändning och miljö. De vanligaste associationerna till miljövänlig livsstil gällde sopsortering och att inte skräpa ner.

– Vi märkte att de boende redan hade många vanor som är miljömässigt hållbara, utan att de tänkte i de termerna själva. Flera uppgav till exempel att de ofta åker kollektivt, byter kläder med varandra, eller bjuder sina grannar på mat istället för att slänga rester.

El och vatten hör till välfärdssamhället

Kopplingen mellan hållbarhet och el- och vattenförbrukning var inte självklar.

– En kvinna berättade att hon hade varit van att alltid spara på vatten i sitt hemland, men när hon gjorde det i Sverige protesterade hennes barn: "Så där behöver du inte göra här! Här finns ju vatten!". Även i andra möten märkte vi att människor såg obegränsad tillgång på vatten och el som en självklar del av välfärdssamhället, säger Cecilia Katzeff.

Inomhustemperatur diskuterades också och de boende pratade mycket om att det var för kallt i lägenheterna efter att husen renoverats. Fastighetsskötarna hade dock gjort mätningar och ansåg att temperaturen höll den tänkta nivån.

– Det här är ett intressant område att undersöka vidare. Vem ska ha tolkningsföreträde i en sådan här situation? Hur ser våra normer ut när det gäller inomhustemperatur? Ska man kunna gå i bara t-shirt hemma, eller är det rimligt att man klär sig varmare? I Lagersberg hade vissa boende täppt igen tilluftsventilerna och andra köpt egna värmefläktar. Ett fastighetsbolags insatser för att minska energiförbrukningen riskerar alltså att få motsatt effekt – att energiförbrukningen ökar.

Ekovärd med förankring i gruppen

Förutom intervjuer hölls workshops med boende och fastighetsskötare, och projektet mynnade ut i fyra nya designkoncept.

– Vi föreslår att en ny roll – ekovärd – införs, eftersom vi såg att kommunikation är en viktig utmaning, särskilt i områden där det talas många språk. Det behövs personer som är fysiskt närvarande i bostadsområdet för stöd, diskussion och utveckling av hållbara praktiker. Helst ska man utse en person som redan har förankring i området och talar samma språk som de boende. Vi såg att engagerade grannar fick ett helt annat gehör hos de boende än vad fastighetsskötarna fick.

Ett annat nytt koncept är en låda med presenter som ekovärden ska överlämna personligen till nyinflyttade.

– Lådan ska innehålla utrustning som stödjer olika aspekter av hållbara livsstilar, som miljövänligt diskmedel, yllesockor, grenuttag med strömbrytare och kastrull med lock. På sakerna ska det sitta interaktiva taggar, som aktiverar filmer i telefonen om produkterna.

Nå familjerna genom barnen

Förstudien ledde också till ett koncept som handlar om att ta små steg genom och tillsammans med barnen. Tanken är att barnen i bostadsområdet ska få lättlästa häften med till exempel tips och klistermärken att sätta på sopsorteringskärl i hemmet.

Ett fjärde koncept gäller så kallade HEMS – Home Energy Management Systems, som visar ett hushålls aktuella sop-, el- och vattenförbrukning på en display i bostaden.

– I vår förstudie utvecklade vi konceptet Intercultural HEMS, som innebär att displayens inramning kan anpassas till olika inredningsstilar och kulturella förutsättningar, säger Cecilia Katzeff.

Förstudien DelibRetro är nu avslutad och fler studier krävs innan koncepten är tillräckligt genomarbetade för att användas i stor skala. 

Program Övrigt
Typ av stöd Forskning
Typ av stödmottagare Företag & organisationer
Slutår 2015