Dackeskolan bygger framtidens solcellsbyggare

Ann-Christin Nilsson Cedermo funderade på hur hon i sin roll som energi- och klimatrådgivare skulle kunna göra verklig samhällsnytta för framtiden. Tillsammans med Dackeskolan i Mjölby har hon med skolans rektor och lärare knutit till sig ortens elnätbolag och en installatör för att kunna utbilda eleverna inom solenergiteknik på skolan.

Foto: Roger Gunnarsson

Tanken är att eleverna vid skolan varje år ska projektera och bygga upp en solcellsanläggning, producera el med den för att sedan ta ner anläggningen under slutet av läsåret. Detta så att kommande läsårs elever får gå igenom samma utbildningssteg. 

Samarbete med näringslivet 

Bygget av solcellsanläggningen som nu står på plats har varit ett samarbete mellan el- och energiprogrammet, byggprogrammet och fastighet-, anläggning-, byggnationsprogrammet där man gjort olika delar av anläggningen. Det är inte utan stolthet som eleverna Rasmus Franzén och Herman Öberg tittar på solcellsanläggningen de varit med om att bygga.

De båda går nu i trean i gymnasiet och är på väg ut i arbetsliv och vidare studier. Eleverna tycker att anläggningen är positiv för skolan och de inblandade programmen. 

– Jag tycker att det är bra att man får se hur det funkar med solenergi eftersom det blir allt mer populärt, säger Rasmus Franzén. 

Även skolans rektor Malin Limber menar att det är viktigt att man inom skolan framöver verkligen praktiskt arbetar med förnybar energi. 

– Vi försöker få våra elever att ”jobba på riktigt” det vill säga att utföra saker i sin praktiska utbildning där man samarbetar tillsammans med andra elever, företag, kommunen och myndigheter. Detta så att man ser sig och sin utbildning i ett sammanhang. För det är så det fungerar ute i arbetslivet och det är så man lär sig bäst, säger Malin Limber. 

Genom möjligheterna i dagens läroplan hoppas man väcka elevernas engagemang och samtidigt få med näringsliv, kommun och myndigheter i arbetet. Skola med hållbarhet i centrum 

– Hållbar utveckling måste vara en naturlig i skolan. Det måste verkligen genomsyra vår verksamhet hela tiden för det är inget vi bara gör under kortare perioder utan följer oss hela tiden. Detta är mycket viktigt, avslutar Malin Limber. Från näringslivets sida är man odelat positiv till samarbetet med Dackeskolan och ser fram emot att vara med för att utveckla utbildningen framöver. 

Sven Pettersson, områdeschef på elnät inom kommunens energibolag är mycket nöjd med samarbetet då det ger dem en bra möjlighet att vara med och utbilda främst el-programmets elever så att de lättare kan få arbeten när de slutat sin utbildning. 

– Det är jätteroligt att arbeta som energi- och klimatrådgivare när man får med sig skola, näringsliv och myndigheter på detta sätt konstaterar Ann-Christin. Rådet till övriga Sveriges energi- och klimatrådgivare är att göra det man känner är riktig samhällsnytta och se till att det blir verkstad. Det är fullt möjligt att verkligen kunna påverka framtiden, säger Ann-Christin Nilsson-Cedermo. 

Mer information

Energi- och klimatrådgivningen ger lokal, opartisk och gratis rådgivning om energieffektivisering och förnybar energi till hushåll, föreningar och företag. Rådgivningstjänsten finansieras med bidrag från Energimyndigheten.
Här hittar du din lokala energi- och klimatrådgivare.

Typ av stöd Energi- & klimatrådgivning
Typ av stödmottagare Offentlig sektor