Datacenter riskerar att bli miljöbovar – forskare söker lösningar

Världens datacenter ger upphov till större koldioxidutsläpp än flyget. För att vända den trenden har Energimyndigheten dragit igång forskningsprojektet Cloudberry Datacenters. Genom att använda spillvärme till något nyttigt och låta blockkedjetekniken effektivisera processer ska resurs- och energianvändningen minska.    


Foto: Pixabay

När Marcus Sandberg ska förklara poängen med forskningsprojektet Cloudberry Datacenters väljer han att göra det genom att jämföra ett datacenter med en gammeldags glödlampa.  

Bara en mycket liten del av den energi som tillförs en glödlampa blir till ljus, resten blir till värme. På samma sätt är det med ett datacenter, där endast en liten del av den tillförda energin blir till nytta medan huvuddelen blir till spillvärme som vanligtvis kylas bort utan att tas tillvara.  

I ett globalt perspektiv är det ett betydande problem. I dag står världens omkring nio miljoner datacenter för drygt två procent av alla koldioxidutsläpp och tre procent av världens energianvändning. Det är mer än hela flygindustrin.

Trenden pekar vidare uppåt, det visar inte minst en utredning som nyligen släpptes i Japan. I den varnar man för att landets datacenter om tio år kommer att använda lika mycket el som landet som helhet gör i dag.  

Strömmade TV-serier ökar elanvändningen  

– Datacenter riskerar att bli stora miljöbovar. Varje gång vi laddar upp ett YouTube-klipp eller strömmar en tv-serie ökar energianvändningen, konstaterar Karl Andersson, biträdande professor på Luleå tekniska universitet (LTU) och projektledare för forskningsprojektet Cloudberry Datacenters.  

Energimyndigheten har, tillsammans med LTU och ett flertal andra aktörer, investerat 50 miljoner i Cloudberry Datacenters. Det övergripande målet är att effektivisera energianvändningen och forskarna kommer under fyra år att få tillfälle att gräva sig ner i tolv olika delprojekt.  

Några av de frågor som söker svar är om det går att bygga annorlunda för att minska energiåtgång