Den energikloka livsmedelsbutiken – ny webbutbildning

Idag lanseras en webbaserad utbildning för livsmedelsbutiker. Med korta informativa filmer och tydliga schematiska förklaringar får butikerna handfasta råd kring energieffektivisering och hur energiförbrukningen i livsmedelslokaler kan minskas.

– Den energi som går åt till kylning i livsmedelslokaler utgör en betydande kostnad för handlarna. I dagens livsmedelsbutiker ökar dessutom andelen varor som hålls kylda och frysta, vilket ökar behovet av energieffektivisering. Vi välkomnar därför den här typen av informativt lättillgängligt material som kan hjälpa livsmedelsbutikerna att minska energiförbrukningen, säger Pontus Cerin på Energimyndigheten.

Verktyget lanseras på ett seminarium arrangerat av Energimyndighetens beställargrupp för livsmedelslokaler – BeLivs. Utbildningen är framtagen under ledning av Energikontoret Regionförbundet Örebro tillsammans med flera medlemmar inom BeLivs. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

På BeLivs webbplats hittar du utbildningen där du enkelt kan registrera dig och få tillgång till materialet kostnadsfritt. Utbildningen vänder sig främst till butikschefer, butikspersonal och kommunala energi- och klimatrådgivare. Till utbildningen hör också tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik. Alla butiker kan vara med och slåss om titeln.

Om BeLivs

BeLivs, Beställargruppen Livsmedelslokaler, är ett nätverk och ett samarbete mellan Energimyndigheten, handel och branschorganisationer inom livsmedelssektorn. Målet är att via demonstration och kompetensutveckling öka andelen energieffektiva livsmedelslokaler. Genom att skapa och förmedla kunskap och goda exempel både inom och utanför nätverket bidrar det till minskad energianvändning i livsmedelslokaler. Det finns idag potential att med energieffektiviserande åtgärder minska elanvändningen i livsmedelsbutiker med 30 procent. BeLivs startade i december 2011.

Program Övrigt