Effektiv utomhusbelysning ger energi till fler insatser

Dals-Ed och kommunerna i Örebro län har lysande exempel på hur man kan energieffektivisera och spara pengar med ny, smart belysningsteknik. Lyckade satsningar på utomhusbelysning gör att kommunerna nu satsar mer på att öka kunskaperna och minska energianvändningen.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Lyckade Insatser - Övrigt Kommun
Typ av stöd Lyckade Insatser - Övrigt Typ av stödmottagare Kommun

Att investera i energieffektiviseringsåtgärder kan ibland vara svårt att motivera. Ofta är det kostsamt, tidskrävande och det kan dröja länge innan man ser resultat. I kommunerna i Örebro län och i Dals-Ed har man dock bevisat att relativt enkla åtgärder snabbt kan göra stor skillnad. Genom att byta ut väg- och gatubelysning mot ny, effektiv LED-belysning har kommunerna lyckats minska elanvändningen för utomhusbelysning med nästan 70 procent.

– Den årliga uppföljningen av kommunens energianvändning visade tydliga resultat av åtgärderna med utomhusbelysning. Vi hade inte väntat oss så stora besparingar, säger Jonny Leandersson på Dals-Eds kommun.

Framtiden ser ljus ut

När det blev så tydligt hur stor energieffektiviseringen blir och hur mycket pengar kommunen faktiskt sparar, var det lätt att motivera ytterligare satsningar. Inom kort kommer utomhusbelysningen även att ses över för bostadsområden, parkeringar, elljusspår, daghem och skolgårdar.

Delad kunskap minskar energianvändningen

Under hela arbetet, från utredning och planering till upphandling och genomförande, har kommunerna satsat på utbildning, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. Den samlade kunskapen gör att framtida förändringar blir enklare att genomföra och fler kommuner kan inspireras till att sätta igång liknande insatser. Energianvändningen för utomhusbelysning förväntas därför minska över hela landet inom en nära framtid.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har varit med och finansierat projekten genom energieffektiviseringsstödet. Stödet har varit en drivkraft för att kunna energieffektivisera utomhusbelysningen.

Resultat

Resultat