Einride vill lösa framtidens autonoma, elektriska godstransporter på väg

För att uppnå ett klimatsmart, elektrifierat framtida samhälle behöver infrastrukturen anpassas. Den svenska startupen Einride vill omforma dagens transportsystem i digital, elektrisk och autonom riktning. Med stöd från Energimyndigheten undersöker de bland annat hur man bäst laddar elektriska lastbilar utan att leverans- och arbetstider påverkas.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Forskning Företag & organisationer
Typ av stöd Forskning Typ av stödmottagare Företag & organisationer

Foto av Einrides självkörande lastbil på en skogsväg
Foto: Einride

I framtiden kommer troligen många godstransporter på väg att vara helt elektriska. Det är dessutom mycket troligt att de kan köras utan förare på plats. Istället kan en distansarbetande fjärroperatör ha kontroll över flera autonoma fordon samtidigt, kolla att allt fungerar som det ska och ingripa om något oväntat sker under transporten.  

Snabbväxande startupföretag, såsom kända svenska Einride, arbetar för närvarande aktivt med att stöpa om transportsektorn i hållbar riktning. Energimyndigheten är med och finansierar flera av deras projekt.  

– Elektrifiering är kärnan i det vi erbjuder våra kunder. Vill man elektrifiera är det även viktigt att få en hög nyttjandegrad på fordonen och genom att göra dem autonoma ökar man flexibiliteten i planeringen, berättar Andreas Allström, ansvarig för offentlig finansiering och forskningssamarbeten på Einride.  

Jobbar dygnet runt 

Einrides autonoma lastbilar kan köra dygnet runt, och därmed nyttja fordon och vägar optimalt. Förarna själva kan enkelt vidareutbildas till fjärroperatörer, och därmed få bättre arbetstider och arbetsmiljö.  

– Idag är det stor brist på lastbilschaufförer. Dessutom är arbetsmiljön inte den bästa, med avgaser, buller och långa perioder borta från familjen. Vår lösning, där man kan jobba från en kontorsmiljö, lockar fler personer till yrket, säger Andreas Allström.  

Många lösningar utvecklas för närvarande för automatisering av logistik och transport. Einrides fordon skiljer sig från konkurrenternas såtillvida att de saknar förarhytt, och är därför helt anpassade för autonom användning. 

Idag behöver man fortfarande ansöka om specifika tillstånd för att köra autonomt ute på trafikerade vägar. Einrides autonoma fordon är dock i aktivt bruk inne på industriområden och inhägnade områden hos företagets kunder (när grindarna är öppna räknas för övrigt också sådana områden som allmän väg). Sedan ett tag tillbaka samarbetar man även med amerikanska GE Appliances på deras siter i USA. Bland annat kör de autonoma transporter på heltid på siten i Selmer, Tennessee.  

Einride har samtidigt gott hopp om att framöver kunna köra autonomt ute i trafik i större utsträckning. Först behövs emellertid ett antal områden utvecklas.  Det handlar dels om tekniken, där det fortfarande finns en del utveckling som behöver göras för att uppnå tillit för autonoma fordon på allmän väg.

– Dels är det också viktigt att man visar att fordonen är säkert framförda, och där samarbetar vi med myndigheterna för att ta fram metoder för att visa det, säger Andreas Allström.    

Folkbildning viktig fråga 

För att öka acceptansgraden för autonoma godstransporter i samhället är Einride också med i ett stort EU-projekt som bland annat behandlar sådana frågor. Bland annat undersöks vad folk tycker om autonoma fordon innan man har stött på dem, och sedan hur de känner när de fått se och interagera med ett självkörande fordon.  

Företaget undersöker också tillsammans med sina kunder var och hur de kan elektrifiera och sedan autonomisera sin fordonsflotta. Viktiga faktorer är bland annat olika egenskaper hos de lastbilsmodeller som används samt vilken laddinfrastruktur som finns tillgänglig.

– Möjligheterna påverkas av en mängd olika saker: vad det är för typ av gods de transporterar, hur mycket det väger, vad det är för väder och vilken profil det är på vägarna. Utifrån det gör vi en gemensam plan, berättar Andreas Allström.

På sikt handlar autonoma transporter om att mycket trafikföreskrifter och regler behöver göras digitala, och inte bara finnas tillgängliga i form av exempelvis vägskyltar.  

– Vi har sett fall på områden i Sverige där skylten har sagt en sak och den digitala vägdatabasen något annat, berättar Andreas Allström.   

Pussel att få ihop planeringen 

Catharina Norberg är forskningshandläggare på Energimyndigheten. Hon påpekar vikten av planering – i samhället, inom ett företag och på enskilda arbetsplatser – för att optimera morgondagens smarta, elektrifierade transporter. Genom att underlätta för att fler ska välja eldrivna lastbilar kan övergången till ett hållbart godstransportsystem skyndas på.  

– Man behöver lämna tid för fordonen att ladda, och det behöver gå ihop med personalen så att man får någon form av flöde och ekonomi i det hela. Och transporterna behöver ske där laddinfrastruktur satts upp, säger hon.  

Detta har Einride framgångsrikt undersökt, med syfte att kunderna på bästa sätt ska kunna ställa om sin verksamhet mot ökad hållbarhet och effektivitet.  

– Till syvende och sist är allt det här ett sätt att göra det lättare och ekonomiskt möjligt för kunderna att använda sig av eldrivna lastbilar som alternativ, förklarar Catharina Norberg.  

Energimyndigheten ser att projektet ger ringar på vattnet 

Ett av projektstöden från Energimyndigheten till Einride som Catharina Norberg har arbetat med hette ”Optimerade eldrivna transporter”, och hade fokus på just systemstödet för var det går att elektrifiera idag. Energimyndigheten valde att finansiera projektet för att det bedömdes ha potential att bidra till omställningen av transportsystemet mot elektromobilitet.  

Catharina Norberg är positiv till de ”ringar på vattnet” som Einrides forskningssamarbeten ger gentemot andra aktörer.  

– Bland annat kommer Einride att presentera resultaten inom ett projekt som heter REEL, ett stort systemdemonstrationsprojekt som samlar olika typer av aktörer med syfte att påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter, säger hon.    

Einride – Vad betyder det? 

Enligt företaget betyder namnet Einride ”den som färdas ensam”. Det är också ett namn för asaguden Tor i fornnordisk mytologi.   

Mer om REEL

Projektinformation

Projektets namn: Energimyndigheten har gett stöd till Einride i fyra olika omgångar. Det projektstöd som Catharina Norberg uttalar sig om i artikeln ovan avsåg stöd för optimerade eldrivna godstransporter på väg. Det projektet var finansierat inom Energimyndighetens program ”Forskning och innovation inom elektromobilitet”, ett uppdrag som myndigheten hade 2018-2023. Norberg är även handläggare för SCALE nedan.  

Övriga omgångar som Einride har fått stöd av Energimyndigheten: 

  • Projektstöd för att ta fram Ip-strategi och utveckling av patentportfölj – finansierades vi Energimyndighetens stöd för konceptutveckling 2018 
  • Projektstöd för att förbättra och testa förmågan att köra i mörker tillsammans med kund – finansierades via Energimyndighetens stöd för verifiering med kund 2020 
  • Stöd till konceptstudie – finansierades via Energimyndighetens och Vinnovas fordonsprogram FFI 2021 
  • Projektstöd SCALE – Supply Chain-Automation med fokus på Lastning/lossning för ökad Effektivitet 2021 

Utförare: Einride Samfinansiärer: Varierar mellan de olika projekten, men har förutom Energimyndigheten i omgångar varit Einride själva, partnerbolag i projekten, Trafikverket och Vinnova

Webbplats: www.einride.tech 

Kontaktperson hos Einride: Andreas Allström 

Kontaktperson Energimyndigheten: Catharina Norberg

Resultat

Resultat