Elcykel halverade restiden för pendlare

För den som tar bilen till jobbet kan det nu vara dags att tänka om. En elcykel har visat sig kunna spara både på restid och på miljön. Vid en jämförelse mellan bil och elcykel visade det sig att så mycket som halva restiden kan sparas in när trafiken är tät.

Vid ett test fick två personer i Stockholm påbörja sin pendling från samma adress i Bromma, för att ta sig 9,5 kilometer till sin arbetsplats på Östermalm. Det visade sig att elcykeln klarade resan på strax under 22 minuter, för bilisten tog samma resa 46 minuter. Testet gjordes av Sustainable Innovation som i sitt projekt Lätta Elfordon tittat närmare på elcyklar och hur de kan påverka pendlingen i Stockholm och Göteborg.

Projektet ska locka fler att välja elcykel

Målet för projektet Lätta Elfordon är att minska utsläpp och trängsel i rusningstrafiken i Sveriges större städer. För att uppnå detta vill man att fler ska använda lätta elfordon där elcyklar, elmopeder och elskotrar ingår.

Projekt som dessa blir viktiga när allt fler människor flyttar till städerna, vilket leder till att pendlingen med bil ökar. Detta för med sig trängsel i rusningstrafiken, en ökad energianvändning och ökade utsläpp av till exempel koldioxid. Vanlig cykel förespråkas ofta som alternativ vid kortare sträckor för att ta sig runt i städer, men en studie vid KTH visade att hela 84 procent av biltrafiken i Stockholm är resor över 15 km. Cykel kan därför vara ett dåligt alternativ medan användandet av elcyklar för denna typ av sträckor är mer realistiskt.

Bra för både miljö och hälsa

Elcyklar kan som testet visat spara tid men det finns också en rad andra fördelar. Projektet har ett långsiktigt mål att minska infartstrafiken med 10 procent. I Stockholm skulle det innebära att 17 500 pendlade med elcykel, vilket skulle ge en minskning på 30 000 ton koldioxid. En siffra som skulle motsvara hela effekten av trängselavgifter vad gäller trängsel och utsläpp i Stockholm.

Att använda en elcykel är också positivt för hälsan, den som pendlar med elcykeln får motion samtidigt som cyklisten själv kan välja hur mycket den vill bli hjälpt av cykelns elmotor. Därför kan också elcykeln passa oavsett tidigare vana eller fysiska förutsättningar.

Kostnaden för den dagliga pendlingen blir också betydligt lägre för en elcykel än en bränsleförbrukande bil.

App ger nya möjligheter att samla information

Genom appen Elcykelkortet har man samlat pendlare med elcykel. I appen har användarna kunnat se info om hur långt de åkt, och hur mycket koldioxid de sparat. Deltagarna har också kunnat se hur mycket koldioxid de gemensamt sparat in på att lämna bilen hemma. Information från appen ska sedan kunna användas för att analysera och utvärdera projektet.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har gått in med stöd till Sustainable Innovation och deras projekt Lätta Elfordon då projektet kan bidra till en minskad energianvändning och en förbättrad miljö.

Program Övrigt
Typ av stöd Energieffektivisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer
Slutår 2015