Elcykelpendling ledde till mer vanlig cykling – ett av resultaten i Hållbart resande väst

Ett hundratal anställda på Volvo Powertrain i Skövde har fått testa att pendla med elcykel till och från jobbet under fem veckor i projektet Elcyklist. Resultatet blev att bilresorna minskade med i genomsnitt 37 procent, och att vanlig cykling ökade. Projektet har återupprepats tre gånger och även tagits vidare till andra kommuner. Elcyklist är ett av delprojekten i projektet HRV Växer som finansierats av Energimyndigheten.

Projektet HRV Växer har gett kommuner i Västra Götaland verktyg och nätverk som kan inspirera dem att testa nya sätt att få till mer hållbart resande i deras kommuner. Och det är också vad som skett, fler har fått testa nya sätt att resa exempelvis genom vintercykling och elcykelpendling till och från jobbet.

Elcyklar.jpg

Elcyklar till utlåning. Bild: Lena Hesselroth

– Förutsättningar att jobba med frågor som rör hållbart resande ser olika ut i olika kommuner. Dels ser infrastrukturen olika ut, dels ser strukturen olika ut för de som arbetar med frågorna kring mobilitet inom kommunorganisationen. Inom HRV Växer har därför ett antal olika projekt genomförts för att bidra till ökat hållbart resande, säger Karin Ryberg som varit projektledare för HRV Växer.

Hållbart resande berör många olika områden

I flera kommuner sitter de som arbetar med hållbarhet ensamma. Genom att ta del av andra kommuners lärdomar och aktiviteter ökar möjligheterna att driva arbetet i sin egen kommun. En viktig del av arbetet inom projektet var därför att utgöra en plattform för kommuner att lära av och inspirera varandra.

– Det är också viktigt att ta vara på de möjligheter som finns i kommunen. Oavsett vilka resurser som finns kan alla kommuner i någon form arbeta med hållbart resande, men ibland måste kommunen vara extra kreativ. Hållbart resande inkluderar en bredd av olika områden där såväl folkhälsa, miljö, klimat och trängsel ingår. Personer med olika kompetenser kan verka för att skapa