Eldrift i bergtäkten minskar utsläppen

Volvo CE:s demonstration med eldrivna och självkörande maskiner vid bergtäkten Vikan i Göteborg har visat att fossila bränslen nästan helt kan elimineras. Och nu efter projektet har marknaden vaknat. Volvo CE får många förfrågningar från kunder som vill ha eldrivna arbetsmaskiner.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Forskning Företag & organisationer
Typ av stöd Forskning Typ av stödmottagare Företag & organisationer

Volvo CE
Foto: Volvo

Volvo CE (Construction Equipment) och Skanska, som driver bergtäkten Vikan, ville se hur man kunde sluta använda fossildrivna tunga arbetsmaskiner. De ville demonstrera hur transporterna i ett stenbrott kan drivas med el med mycket små utsläpp, och dessutom till stora delar med självgående fordon.  

Målen var högt satta. Man siktade på att sänka Skanskas transport- och produktionskostnader med 25 procent. För koldioxidutsläppen sattes målet 95 procent reduktion för de transportsteg som inrymdes i projektet.  

De höga målen var tungt vägande skäl till att Energimyndigheten beslutade att stötta projektet med 65 miljoner kronor av totalbudgeten på drygt 200 miljoner kronor.  

När projektet inleddes 2015 fanns ännu bara prototyper till maskinerna hos Volvo CE, bland annat en självgående batteridriven minidumper.  

Förutom nya eldrivna maskiner skulle det även läggas till nya arbetssätt, med hög grad av automation, samt ett övergripande styrsystem för bergtäktens verksamhet.

– En utmaning var att utveckla de elektriskt drivna arbetsmaskinerna, men framförallt visa att elektrifiering tillsammans med automatisering ökar möjligheterna att drastiskt minska koldioxidutsläppen, förklarar Peter Kasche vid Energimyndigheten.  

2018 var det dags för driftfasen av demonstrationen, som varade i tio veckor. Då användes en eldriven grävmaskin, en hjullastare med hybriddrift (el/diesel) samt åtta stycken minidumprar.  

Minus 98 procent  

Målen med Electric Site nåddes med råge. Utvärderingen visar att koldioxidutsläppen kapades med hela 98 procent. Kostnaderna för energin minskade med 70 procent.  

– Projektet visade på potentialen att sänka driftkostnaderna med 40 procent. Med prototypmaskinerna kom vi dock inte ner i dessa värden förutom i kortare perioder när alla delsystem fungerade ihop och samtidigt, berättar Erik Uhlin, projektledare vid Volvo CE.  

– En riktigt stor vinst var utvecklingen av de små självgående lastdumprarna. Det hade varit svårt att elektrifiera stora dumprar, då det blir väldigt stora batterier och ett mindre flexibelt system, säger Peter Kasche.  

Erfarenheterna från Electric Site visar tydligt hur utsläpp från arbetsmaskiner kan minskas:  

 – I Sverige står arbetsmaskiner för cirka 20 procent av transportsektorns koldioxidutsläpp. Electric Site visar en god potential att minska dessa utsläpp rejält då flera av projektets erfarenheter går att lyfta till andra typer av arbetsplatser än just grustäkter.  

Att kunderna var intresserade märktes tydligt redan vid demonstrationen i Göteborg hösten 2018. Och marknaden har verkligen inte svalnat i dagsläget.  

– Trycket från marknaden är mycket stort och vi har blivit kontaktade av ett stort antal av marknadsaktörer, både gamla och potentiellt nya kunder, säger Erik Uhlin.  

Stöd avgörande  

Stödet på 65 miljoner kronor från Energimyndigheten visade sig vara avgörande för att projektet i Vikans bergtäkt blev av.   

– Stödet var helt avgörande. Utan detta stöd hade våra insatser möjligen inte uteblivit, men de hade åtminstone fördröjts, enligt Erik Uhlin.  

Han förklarar vad stödet gav:  

– Det långsiktiga stödet gjorde bland annat att vi kunde anställa ny personal inom autonomi. Vidare gav det oss en plattform för samarbete som var mycket värdefullt.  

Nu har Volvo CE lämnat prototypstadiet och är på väg in en marknadsfas:  

– Vi jobbar på marknadsintroduktion av många av de tekniker och system vi utvecklade inom projektet. Mest intensivt jobbar vi med HX2-konceptet, den elektriska och självgående dumpern, berättar Erik Uhlin.

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Fakta om projektet

Projektets namn: Autonom elektrisk Bergtäkt - Demonstrator/ Electric Site
Utförare: Volvo CE (Construction Equipment), Skanska Sverige, Linköpings universitet och Mälardalens högskola
Webbplats: www.volvoce.com/electricsite
Kontaktperson hos Boliden: Erik Uhlin Volvo

Resultat

Resultat