Elektriska bussar anpassas till kallt klimat

Företaget Hybricon Bus Systems AB utvecklar ett elektrifierat bussystem, särskilt anpassat för korta laddningstider och drift i kallt klimat. Energimyndigheten stöder företaget med 10 miljoner kronor för att vidareutveckla bussystemet och demonstrera nya tekniska lösningar i Umeå.

Hybricon Bus Systems AB (HBS) utvecklar ett bussystem som består av två olika busstyper, en 12m buss och en 18m ledbuss, med tillhörande laddningsstationer. Bussarna kan snabbladdas på 3-5 minuter, vilket räcker för 1 timmes körning – tillräckligt för fullt elektrifierad drift på de flesta busslinjer i stadstrafik.

Snabbladdning innebär att infrastrukturen för laddning kan koncentreras till ett fåtal platser, vilket kräver mindre ingrepp i befintliga stadsmiljöer och trafiksystem. Laddningsstationerna är också är relativt enkla att flytta, vilket kan göra systemet intressant för flera aktörer och finansiärer.

Hybricons bussystem är särskilt anpassat för drift i kalla klimat, där uppemot hälften av energianvändningen kan gå till att värma upp bussen. Bussarnas klimatskal är välisolerade och innehåller i sammanhanget innovativa lösningar för att begränsa luftväxling då dörrarna öppnas.

Teknikutvecklingen inom det här området sker i snabb takt och globalt pågår en mängd initiativ för att utveckla och demonstrera teknik för fullt elektrifierad busstrafik.

  - Nya aktörer som Hybricon Bus Systems AB kan optimera tekniska lösningar och hela verksamheten för bussar med elektriska drivlinor. Det ska bli spännande att följa företaget och utvecklingen på det här området, säger Markus Berglund, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

̶  En del av de större busstillverkarna som historiskt byggt sina verksamheter kring bussar med förbränningsmotorer och mekaniska drivlinor har valt parallellhybridlösningar för att hantera räckviddsproblematiken. Hybricon Bus Systems AB har ett tillval i form av en seriehybridlösning, där en räckviddsförlängare försörjer den elektriska drivlinan. Det innebär en enklare konstruktion utan mekanisk drivlina, förklarar Markus Berglund.

Om bussystemet

Det bussystem som Hybricon Bus Systems AB utvecklar har några centrala egenskaper förväntas utgöra konkurrensfördelar i framtiden:

  • Laddningseffekt på upp till 650 kW innebär mycket korta laddningstider, vilket är positivt för systemets totala utnyttjandegrad.
  • Bussarnas klimatsystem innehåller värmepumpar och tillvaratar spillvärme som alstras i några av bussens delsystem, vilket begränsar energianvändningen främst i kallt klimat.
  • Bussarnas klimatskal är välisolerade och innehåller i sammanhanget innovativa lösningar för att begränsa luftväxling då dörrarna öppnas.
  • Bussarna är anpassade för drift i halt väglag, vilket normalt är problematiskt särskilt för ledbussar.
  • Bussarna har en modulär lösning som innebär att flera av bussens delsystem kan ersättas under tiden dessa genomgår service och underhåll. Detta innebär att bussarna snabbare kan återgå i trafik, vilket har positiv påverkan på bussflottans utnyttjandegrad.
Program Övrigt
Typ av stöd Affärsutveckling & kommersialisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer