Eltruckarna framgångsrika trots arktisk kyla

2018 inledde Boliden ett pilotprojekt med elektrifierade transporter i gruvan Aitik i Norrbotten. En 700 meter lång eltrolley-bana installerades och fyra gruvtruckar konverterades till eldrift. Nu har det lyckade pilotprojektet utvärderats, och resulterat i att systemet i Aitik byggs ut.

Utöver detta byggs också ett helt nytt elvägssystem i den finska gruvan Kevitsa.

– Främst ser vi tre goda anledningar, bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, och minskade växthusgasutsläpp. Dessutom består kontaktledningarna till största delen av koppar som brutits i Aitik, vilket visar på en viktig roll för gruvan i omställningen av transportsystemet, säger Rikard Mäki, projektledare Boliden.

Eltruck i Atikgruvan

Foto: Mats Hillblom

Det är första gången som en gruva i arktiskt klimat använder sig av en elväg, och pilotprojektet stötte på ett och annat klimatproblem.

– Bland annat kylan. Kylan orsakade att länken mellan fordonet och kontaktledningen, strömavtagarna, inte kunde resa sig. Det löste vi med att bygga om systemet så att varm olja cirkulerar i lyftanordningarna, säger Rikard Mäki.

För Aitiks del handlar det om att bygga ytterligare tre kilometer eltrolley-bana och konvertera ytterligare tio truckar till eldrift. I Kevitsa konverteras 13 gruvtruckar till eldrift samtidigt som 1,8 kilometer eltrolley-bana byggs.

– Vi räknar med att växthusgasutsläppen från transporterna kommer att reduceras med närmare 20 procent i ett första steg vid Aitiks gruva och 18 procent i Kevitsa, säger Rikard Mäki.

Stor möjlighet att minska koldioxidutsläpp

Energimyndigheten bidrog med 9,7 miljoner kronor i stöd till pilotprojektet som totalt kostade 39 miljoner kronor.

– Det som lockade Energimyndigheten var att detta ger Sverige ytterligare kunskap kring elvägsområdet men också att projektet visar vägen för en gruvbrytning med betydligt lägre koldioxidpåverkan, säger Peter Kasche, Energimyndigheten. 

Ansökan kom till Energimyndigheten i februari 2018 och är ett bra exempel på att det kan gå snabbt med omställning. Redan i oktober 2019 beslutade sig Boliden för att fortsätta med att elektrifiera transporterna. Till nästa etapp tar man, förutom kunskapen, med sig att involvera forskning tidigt i projekten.

– Vi har knutit till oss en doktorand från Chalmers Tekniska Högskola som hjälper oss med att ta systemet vidare från pilotprojektet till att bli ett hållbart arbetssystem framöver, oavsett var vi vill elektrifiera, säger Rikard Mäki.

Intresset för Bolidens satsning av elektrifiering är stor, även om elektrifierade truckar inte är en nyhet. Men just kombinationen av det kalla klimatet och elektrifieringen får många att följa projektet med intresse.

– Gruvtruckar som går på el har funnits tidigare, redan på 1980-talet gjordes försök i bland annat Sydafrika men idag kan vi räkna på ena handens fem fingrar hur många gruvor i världen som använder tekniken och Boliden är en av dem. Det känns verkligen bra att vara med i en hållbar omställning, säger Rikard Mäki.

Några resultat från Aitiks pilotprojekt:

  • Minskade växthusgasutsläpp: en maximal utbyggnad i Aitik förväntas ge 30-50 procent mindre dieselförbrukning för gruvan totalt.

  • Ökad produktivitet:trucken åker den 700 meter långa sträckan 70 sekunder snabbare per resa jämfört med en vanlig gruvtruck.

  • Bättre arbetsmiljö:minskade utsläpp i svårventilerad miljö.

  • Stort internationellt intresse med många förfrågningar om projektet från andra delar av världen.

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Fakta om projektet

Projektets namn: Elektrifierad gruvtransport i arktiskt klimat/Aitikbanan
Utförare: Boliden Aitik
Samfinansiärer: Energimyndigheten, ABB, Eitech, Caterpillar, Pon Equipment
Webbplats: www.boliden.com
Kontaktperson hos Boliden: Rikard Mäki

Typ av stöd Forskning
Typ av stödmottagare Företag & organisationer