En fördjupad studie gav Åkers minskad energianvändning med små enkla åtgärder

På Åkers Sweden AB har man under många år arbetat med att följa upp sin energianvändning. För att göra rätt investeringar för framtiden investerade de först i en energistudie. Genom studien visualiserades energins flöde genom anläggningen vilket fick personalen att bli mer energimedveten och besparingspotentialen tydlig.

Smältning

En dryg mil från Strängnäs ligger Åkers Sweden AB som sedan 1500-talet har fått ge namn åt hela orten Åkers Styckebruk. Det som började som kanonfabrik är idag en del av den internationella koncernen Åkers AB, som tillverkar valsar för stålindustrin. Dessa används sedan för valsning av grovplåt till fartyg samt varm- och kallvalsad tunnplåt bland annat till bilar. Åkers Sweden AB har en årlig energianvändning på drygt 40 GWh där en stor del av energin används för smältning och värmebehandling.

Enligt ingenjör Mattias Abrahamsson på Åkers Sweden AB har energianvändningen legat i fokus sedan länge. Det finns nyckeltal att jobba mot men problemet är att mätinstrumenten är lite för trubbiga. När Energimyndigheten annonserade om möjligheten att söka stödet Miljöstudier – inför en energieffektiv investering gjorde Mattias två ansökningar. Den ena gällde kartläggning för energieffektivare motordrift av företagets kompressorer, den andra gällde visualisering av företagets energianvändning.

Nu påverkar operatörerna energianvändningen

I smältverket jobbar ett tjugotal operatörer i tvåskift med att dagligen smälta järn. I värmeverkstan jobbar ytterligare lika många operatörer, dygnet runt, med att värmebehandla valsarna.

– Att smälta järn är 40 procent av vår totala energianvändning, berättar Mattias Abrahamsson.

Med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten kunde Mattias och hans kollegor genomföra en studie för att ta fram ett beslutsunderlag för investering längre fram i tiden. Genom studien vet man nu att operatörerna har stor möjlighet att påverka mängden energi som används genom att planera sitt arbete.

– Jag tror att var och en har gjort sitt bästa, men tidigare har de inte fått återkoppling på energianvändningen under sina arbetspass, säger Mattias Abrahamsson.

Besparingspotentialen blev tydlig från verkstadsgolv till ledning

Genom studien har samtliga i personalen på smältverksavdelningen fått en utbildning där man visat möjligheten till att själv göra skillnad. Inom de områden där operatörerna verkar kan de exempelvis – bara genom att uppmärksamma varmhållning, start- och stopptider – minska energianvändningen med upp till 15 procent. 

Genom studien vet man nu att operatörerna har stor möjlighet att påverka mängden energi som används genom att planera sitt arbete.

Studien har också bidragit till att det idag sitter en energimätare på varje smältugn. Från att ha mätt en gång i månaden mäter man idag en gång per vecka. Men mätningen kan bli skarpare. Som en del av studien togs därför ett systemförslag fram som bygger på att operatörerna i realtid ska kunna rapportera in information vid varje smältning. Genom en automatisk beräkning ska systemet direkt återkoppla med rött eller grönt till operatören om energimålet är uppfyllt eller inte. Tanken är att man inom en snar framtid ska få ett mätvärde per smältning som sedan kan användas för att ständigt förbättra arbetsprocessen.

Just nu ligger ett investeringsförslag på en halv miljon kronor för att installera ett visualiseringssystem som årligen har en besparingspotential på 1,4 GWh.

Energimyndighetens roll

I sitt arbete med att energieffektivisera Åkers Sweden AB sökte Mattias Abrahamsson stödet Miljöstudier – inför en energieffektiv investering från Energimyndigheten för att göra en fördjupad studie och fick 60 procent av kostnaden betald i och med ett bidrag på 60 000 kronor.

Genom stödet blir framtida investeringar för lägre energianvändning enklare att förankra och genomföra.

Foto: Mattias Abrahamsson

Program Övrigt
Typ av stöd Energieffektivisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer