En solfångare var sjätte minut ger världsledande position

Med världen som arbetsfält har företaget Absolicon från Härnösand seglat in på ledarplats med sin uppfinning som koncentrerar solljuset och genererar ånga och värme upp till 160 grader. Affärsidén är att sälja robotiserade produktionslinor som kan massproducera koncentrerande solfångare. Robotarna tillverkar en solfångare var sjätte minut.

Joakim Byström, vd och grundare av Absolicon Solar Collector AB, har alltid haft matematik och fysik som ett stort intresse. Som 12-åring upptäckte han att ekvationen y=x*x kunde användas för att tillverka en solkoncentrator och konstruerade, tillsammans med sin slöjdlärare, sin första solfångare som fokuserar ljuset.

Engagemanget för solenergi höll i sig, och med ett ökat engagemang för miljöfrågor startade han 2002 ett ambitiöst projekt byggt på tidigare svensk forskning som visade att det gick att bygga en solfångare som radikalt kunde sänka kostnaden för solenergi.

– Solvärme på höga temperaturer till industrier kan värma processer och därigenom ersätta fossila bränslen. I fjärrvärmenät och för stora byggnader kan koncentrerande solfångare generera både värme och solkyla, säger Joakim Byström.  

Absolicon har valt att arbeta med koncentrerande solfångare. Precis som namnet antyder så koncentreras solljuset i konstruktionen som kan liknas vid ett långsträckt tråg som följer solen under dagen. Den senaste modellen av solfångaren T160, som nyligen certifierats med solvärmebranschens kvalitetsstämpel Solar Keymark, är konstruerad för solvärme och för att kunna leverera ånga med temperaturer på upp till 160 grader till industriella processer. Vid en jämförelse med traditionella, plana solfångare för fjärrvärme levererar T160 solfångaren 50 procent mer energi per år.  

Energimyndighetens stöd gav internationell skjuts

Energimyndigheten såg att solfångarna hade stor potential på en internationell marknad och Absolicon blev ett av de första företag som