Energi- och klimatrådgivare inspirerade grannar till solcellsinköp

Villaägaren Lennart Andersson i Teckomatorp tycker att solceller är fräckt och att så många som möjligt borde sätta upp en solelsanläggning. Själv är han sedan december 2018 stolt ägare till en 10 kW anläggning som under årets första fem månader har levererat nästan 3500 kWh. Energi- och klimatrådgivningen bidrog både med att väcka intresse och med kunskap.

Foto: Energikontoret Skåne

Lennarts solelsresa började för ungefär två år sedan med en vision om att fylla Teckomatorp med solelsanläggningar. Lennart såg byaföreningen ”Teckomatorp tillsammans” som en bra möjlighet att nå ut till invånarna och undersöka möjligheterna att gå ihop för att få ner kostnaderna på solcellspanelerna, så att fler skulle ha råd att sätta upp en anläggning.

Hösten 2017 besökte Lennart Svalövsmässan, där han träffade Svalövs kommuns energi- och klimatrådgivare Ann-Kristine Nilsson, som utöver att ge råd gärna ställde upp på att anordna en föreläsning om solel på villatak i samarbete med ”Teckomatorp tillsammans”.

Från idé till handling efter föreläsning

I november 2017 föreläste den kommunala energi- och klimatrådgivaren tillsammans med före detta rådgivaren Lars Ivarsson om hur man tar sig från idé till verklighet när det gäller att installera solceller.

Efter föreläsning och frågestund presenterade Lennart sin idé om att gå ihop och köpa in solpaneler. Ett tjugotal hushåll visade intresse och jakten på leverantör startade och i mars 2018 köptes paneler från ett företag i Mellansverige. Intresset för att lämna offerter på montering och inkoppling visade sig vara mindre än förväntat, endast tre installatörer av ungefär 15 tillfrågade återkom med offerter.

Under resans gång valde en del av de intresserade att hoppa av och i slutändan enades fem hushåll om att beställa och sätta upp totalt 141 paneler. De offerter som kommit in var likvärdiga och ett lokalt relativt nystartat företag valdes som installatör och i december 2018 fanns fem nya anläggningar på plats i Teckomatorp med omnejd.

Gemensamt inköp hade liten påverkan på slutpris

Arbetet med att få fram offerter och samordna inköpet tog mycket tid och med facit i hand anser Lennart att ett gemensamt inköp inte gav så stora fördelar som förväntat. Enligt Lennarts beräkningar gjorde det gemensamma inköpet att priset per solcell och transporter kunde hållas nere, medan kostnaderna för installation av anläggningarna inte påverkades. Lennart är nöjd med en kostnad på ungefär 17 000 kronor per kWp för sin anläggning.

I det priset ingår även en speciallösning för att lätt kunna byta ut det papptak han har under en del av panelerna, då han räknar med att livslängden för taket är kortare än för solelsanläggningen.

Med 38 paneler på plats kan Lennart luta sig tillbaka och njuta av ett minskat behov av köpt el och att kunna ladda elbilen med egen solel. Det har blivit en vana att ta en runda för att se hur mycket el anläggningen ger och att öppna elräkningarna och upptäcka att han behövt köpa 41 procent mindre el i april i år jämfört med motsvarande månad 2018 känns både fräckt och smart!

Mer information

Energi- och klimatrådgivningen ger lokal, opartisk och gratis rådgivning om energieffektivisering och förnybar energi till hushåll, föreningar och företag. Rådgivningstjänsten finansieras med bidrag från Energimyndigheten.
Här hittar du din lokala energi- och klimatrådgivare.

Typ av stöd Energi- & klimatrådgivning
Typ av stödmottagare Offentlig sektor