Energieffektiv belysning för en hållbar industri

På Volvo Powertrain i Skövde håller man just nu på att byta ut lysrörsbelysningen i en av sina fabriker mot nya energisnåla LED-lampor. Projektet har inte bara potential att leda till stora energibesparingar – utan också till stora arbetsmiljö- och kvalitetsmässiga vinster. Energmyndigheten har gett stöd via Energisteget.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Energieffektivisering Företag & organisationer 2020
Typ av stöd Energieffektivisering Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2020

Industrilokal hos Volvo Powertrain

Foto: Volvo Powertrain

Det finns inget precist sätt att mäta hur stora energibesparingar som uppnås genom att gå över till energieffektiv belysning i industrin. Men varje gammal belysningskälla som byts ut mot en ny energisnål LED-lampa leder förstås till stora vinster, både för människa och miljö. Fråga bara Volvo Powertrain, som tillverkar drivlinekomponenter åt företag inom Volvokoncernen.

En helt annan kontroll

På Volvo Powertrain har man sedan länge jobbat aktivt med energieffektivisering, bland annat genom att byta ut äldre lysrör mot LED-lampor i sina fabriker. Den krävande produktionsmiljön och investeringarnas långa återbetalningstider har dock gjort att företaget tidigare har valt att byta ut belysningen i omgångar.

– Vi har jagat energibesparingar i våra fabriker under många år. Investeringar som har en återbetalningstid på 1–2 år brukar vi kunna genomföra. Men om vi skulle rusta upp allmänbelysningen i en hel fabrik på en gång skulle det vara återbetalt först efter 7–8 år. Det är för lång tid, säger Sten Ågren, fastighetsförvaltare och energiansvarig på Volvo Group Real Estate.

Sten Ågren Volvo Powertrain

Foto: Volvo Powertrain

Tack vare ett investeringsstöd från Energimyndigheten via Energisteget har ett fullskaligt projekt ändå blivit möjligt, och arbetet med att byta ut belysningen i en av fabrikerna är nu i full gång. Projektet har delats upp i fem etapper och beräknas bli klart under 2021.

Redan efter att två etapper har klarats av har man sänkt energianvändningen som går åt till allmänbelysningen med 63 procent.

Nyttan med den energieffektiva belysningen sträcker sig längre än så. När fabriken i Skövde byggdes monterades lysrören jämnt över hela fabrikslokalen, med bara två möjliga lägen: antingen tänt eller släckt i hela lokalen. Med de nya LED-lamporna blir energianvändningen inte bara lägre – den blir också mer precis.

I den aktuella fabriken i Skövde jobbar människor i flera olika skift, och med olika arbetsuppgifter. Tidigare har man behövt tända lyset i hela lokalen, trots att det bara är några få som arbetar under ett skift. Med de nya LED-lamporna kan man tända specifika avdelningar och justera effekten efter behovet vid den avdelningen.

Piggare fabriksmiljö

Det riktigt smarta med belysningsprojektet rör dock varken de nya armaturerna eller den enklare driften. Den stora vinsten med LED-belysningen är snarare att den även leder till en rad andra fördelar, som till exempel det faktum att industrin blir en både trevligare och säkrare plats att arbeta på.

– Vi vet att bättre ljus leder till en bättre arbetsmiljö. LED-lampor behöver inte bytas ut lika ofta som lysrör heller, vilket leder till sänkt risk för arbetsskador. Nu hoppas vi att det här projektet kan bidra till ökad spridning av energieffektiv belysning i industrisektorns produktionslokaler, säger Maja Lindh, handläggare på Energimyndigheten.

Magnus Liljegren jobbar till vardags som NC-operatör på Volvo Powertrain i Skövde, där han sköter verktygsmaskiner som bland annat används vid tillverkningen av cylinderhuvuden för lastbilsmotorer.

Han vittnar om att det modernare LED-ljuset gör en påtaglig skillnad.

– Hela fabriken har blivit en piggare miljö att vistas i. Jag vet inte om man skulle kunna uppmäta något slags fysiologisk respons hos mig, men jag känner mig klart piggare efter övergången till LED. När man rör sig mellan delar av fabriksområdet som fortfarande har gammal lysrörsbelysning, och delar med ny LED-belysning, märker man att det är skillnad. Det är som dag och natt.

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Volvo Powertrain

Stödmottagare: Volvo Powertrain
Webbplats:
www.volvogroup.se
Stöd från Energimyndigheten:
Energisteget, stöd till energieffektivisering
Projektets/insatsens namn: Effektivisering belysning
Samfinansiärer: Volvo Powertrain
Kontaktperson hos företaget: Sten Ågren

Resultat

Resultat