Energieffektiv ventilation för sjukhus

Infektionskänsliga salar på sjukhus liksom industriella renrum behöver en extremt energikrävande ventilation. Ofta behöver luftomsättningshastigheten vara 20–40 gånger högre än i vanliga lokaler. Energimyndigheten har stöttat ett forskningsprojekt som visar att en ny typ av ventilation uppfyller extremt höga hygienkrav och dessutom har 30 procent lägre energianvändning än konventionell teknik.

Foto: Pixabay

På sjukhus och delar av industrin är effektiv ventilation avgörande för att begränsa smittspridning, minska personalens exponering för föroreningar och/eller skydda tillverkningsprocesserna. Vid många sjukhus i Sverige pågår nu ombyggnad eller nybyggnad av operationssalar.

Kunskap om hur ventilation ska designas för att effektivt minska smittöverföring är därför brådskande. Låg energianvändning sparar både pengar och miljö och är därför viktigt när sjukhus väljer ventilationssystem. Det har funnits ett stort behov av forskning för att visa hur luftburen smitta kan reduceras mest effektivt och energieffektivt, inte minst i kirurgiska operationsmiljöer på sjukhus.

Test av tre olika ventilationstyper

I projektet ”Energieffektiv ventilation för ultraren luft” som finansierats av Energimyndigheten och drivits av forskare vid Lunds tekniska högskola, kontrollerades luftkvaliteten och biologiska ämnen i luften i operationssalar på Helsingborg lasarett och i en artificiell operationssal.

Man testade tre olika typer av ventilation. Det visade sig att den som var överlägset bäst var ”TAF-teknologi (Temperature Controlled Airflow)” som är utvecklad av det svenska företaget Avidicare.

Tekniken utnyttjar skillnaderna i luftens temperaturer och densitet för att skapa ett omblandande flöde. Till skillnad från annan ventilationsteknik använder TAF inte HEPA-filter som luftfördelare, vilket gör att energianvändningen minskar.

TAF-teknologi visade sig vara 30 procent mer effektiv

Studien visade att den nya renrumsventilationen med TAF-teknologi uppfyllde gränsvärden för infektionskänslig kirurgi på alla platser i rummet. Ytterligare en fördel var att personalens arbete påverkades positivt av minskat drag och buller. Även att luftutblåsen placerades på ett nytt sätt gav positiva effekter. Energimä