Energieffektivisering – från tanke till handling

Runtom i landet önskar kommuner främja det lokala näringslivets konkurrenskraft. Samtidigt finns belägg för att företag runtom i landet eldar för kråkorna. I Tranås och Eskilstuna kommun har man utvecklat varsin modell som hjälper de lokala företagen att stärka sin konkurrenskraft genom energieffektivisering.

Som regel har de flesta företag fullt fokus på kärnverksamhetens kostnader. Det vill säga materialkostnader, förädlingskostnader och kostnaden för leverans till kund, installation och service. Samtidigt gömmer sig stora belopp i företagens stödprocesser. Det vill säga kostnader för belysning, tryckluft, ventilation och de kostnader man brukar sammanfatta i en anläggnings klimatskal.

Tranåsmodellen visar vägen

I Tranås kommun finns genom det stora och lokala bergvärmeföretaget IVT en gedigen kompetens kring energi- och uppvärmningsfrågor. Här finns också ett fastställt politiskt mål att kommunen ska växa genom satsningar på miljö och välbefinnande. Tranåsmodellen föddes under 2011, då energipriserna sköt i höjden och energifrågan blev brännhet.

Det började med att Tranås kommun tog fram en plan för hur de skulle sänka kostnaderna för kommunens egen energianvändning. Enligt  beräkningar använde kommunen energi för 25 miljoner kronor årligen.

Med en 20-procentig energieffektivisering skulle vi spara fem miljoner, istället för att elda för kråkorna. När vi fick klart för oss att samma potential finns inom flertalet företag föddes tankarna att stötta det lokala näringslivet genom ett projekt för energieffektivisering, berättar Magnus Andersson som är miljöstrateg i Tranås kommun.

Projektgruppen i Tranås analyserade och diskuterade hinder och drivkrafter vilket sedan utmynnande i den så kallade Tranåsmodellen där företag erbjuds stöd i tre enkla steg:

  1. Energikartläggning inklusive åtgärdsförslag på lönsamma investeringar
  2. Matchning av åtgärds- och investeringsförslag mot leverantörer som kan tillhandahålla teknik och lämpliga lösningar
  3. En investeringsplan med kostnader, besparingar och lönsamhetskalkyl för realisering av de föreslagna åtgärderna.

Syftet med Tranåsmodellen är att möta företagen på deras villkor med ett konkret erbjudande. För att hjälpa företagen ta de nödvändiga stegen finns koordinatorer med energikompetens. I och med att energikartläggningarna görs enligt samma mall och åtgärdsförslagen matchas mot samma grupp leverantörer kan processen med dess investeringar göras kostnadseffektiv.

Energikartläggning för samordning och upphandling

Energikartläggningen i Tr