Energikartläggningen hjälpte innovationsföretaget att spara 200 000 kr per år

Ibland tror man att man är bättre än man är. Det upptäckte innovationsföretaget HTC som, trots bergvärme och nya och fina lokaler, enkelt kunde minska sin totala energianvändning med elva procent.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2014
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2014

Slipmaskin

HTC Sweden AB är det lilla innovationsföretaget som sedan starten 1992 blivit världsledande inom slipsystem för betong- och stengolv. Framgångsreceptet ligger i att med hjälp av små diamanter slipa och även göra rent golv – utan tillsats av kemikalier. Företaget, som idag har dotterbolag i Tyskland, England, Frankrike och USA, ligger alltjämt i lilla Söderköping. Här jobbar cirka 100 av koncernens totalt 170 anställda. I två lokaler på sammanlagt drygt 9 000 kvadratmeter utvecklas och produceras allt från slipmaskiner och slipverktyg till städrondeller. Här finns även kontorsutrymmen, lager, utbildningslokaler och showrooms.

I och med att lokalerna är byggda under 2000-talet och att HTC redan från början satsat på bergvärme har man sett sig som ett energimedvetet företag. Därför prioriterades istället miljöfrågor rörande avfallshantering och kemikalieanvändning. En dag blev de kontaktade av en konsult som uppmärksammade dem på energieffektivisering och Energimyndighetens energikartläggningsstöd.

– Han sade "Ni kommer spara pengar, det kommer inte att kosta er någonting och det är dessutom bra för miljön", berättar Charlotte Uhrbom som är kvalitets- och miljöansvarig på HTC.

Konsulten förklarade att de flesta företag relativt enkelt och med investeringar som återbetalar sig snabbt kan minska sin energianvändning.

Från handlingsplan till ren besparing

Med energikartläggningen som grund gjorde konsulten tillsammans med Charlotte en handlingsplan för stort som smått. Därefter genomfördes en rad åtgärder:

  • I produktionsdelen – där slipverktyg sprutas i olika kulörer – upptäcktes tomgångskörning. Genom bättre planering kunde den minskas.
  • Fastigheternas reflektorlampor på 75 och 60 watt kunde bytas mot en lika ljusstark LED-belysning, med väsentligt lägre energianvändning.
  • Tio gamla servrar har släckts och ersatts av molntjänster. Åtta andra ska släckas inom kort. De fyra som behöver vara kvar har ersatts av nya och mer energieffektiva modeller. Dessa åtgärder kommer att reducera driftskostnaderna för servrarna med 75 procent.
  • Tryckluft är ofta en energitjuv och så var det även på HTC. Genom att dela upp systemet i mindre sektioner, installera tidsstyrda kompressorer och sänka standardtrycket gjordes en energibesparing.
  • Efter en genomgång av ventilationssystemet fanns beslutsunderlag för att nattetid minska draget och därmed spara energi.

Allt som allt minskade dessa åtgärder energianvändningen på HTC med 11 procent.

– Med en årlig energianvändning på cirka 1900 megawattimmar blir det rätt mycket pengar om man sparar 11 procent. 209 megawattimmar eller drygt 200 000 kronor per år, förtydligar Charlotte Uhrbom.

Bra kan alltid bli bättre

Konsulten utlovade besparing och den är gjord, trots att några punkter i handlingsplanen återstår att genomföra. Nu finns viljan att slutföra det som är kvar för att sedan arbeta vidare med energifrågan.

– Eftersom den förra energikartläggningen föll så väl ut vill vi snart göra en ny. Man tror ofta att man är bra, men det finns alltid någonting att bli bättre på, säger Charlotte Uhrbom.

Energimyndighetens roll

Enligt Charlotte Uhrbom hade energikartläggningen på HTC förmodligen dröjt om Energimyndighetens energikartläggningsstöd inte funnits som incitament för såväl konsult som företag. Vad gäller dokumentationen av processen har konsulten hjälpt HTC med slutrapportering och den administration som krävs.

Foto: HTC Sweden AB

Resultat

Resultat