Energikartläggningen som sparade miljoner

Vem släcker när arbetsdagen är slut? Denna enkla fråga öppnade ögonen för produktionschefen Jörgen Henriksson när han visade anläggningen för de två energikartläggarna från Linköpings universitet. Detta var också startskottet för den energieffektivisering som idag har sparat UBAB åtskilliga miljoner kronor.

UBABs anläggning

Ulricehamns betong AB producerar betongstommar till hus. I den 25 000 kvadratmeter stora anläggningen strax utanför Ulricehamn jobbar för närvarande 250 personer med att producera väggar, bjälklag, balkonger och trappor till cirka 1500 lägenheter per år. Lokalerna fördelas på produktionsytor, en betongblandarstation, serviceutrymmen och lager. I början av 2003 stod företaget inför sin första större utbyggnad. Man hade knappt 4000 kvadratmeter produktionsyta och skulle bygga till drygt 9000 kvadratmeter. I samband med detta erbjöd Ulricehamns kommun lokala företag hjälp med energieffektivisering.

– Kommunen sökte tio företag som skulle delta i en studie om energianvändning. Vi anmälde oss och blev uttagna, berättar Jörgen Henriksson som är produktionschef.

Viktigt att ifrågasätta standard

Första steget var att UBAB själva gjorde en analys av sin energianvändning som sedan skickades till Linköpings universitet, som i samarbete med Energimyndigheten, ledde studien. I och med analysen visste de att hälften av företagets energianvändning gick till belysning. En kväll visade Jörgen anläggningen för två sakkunniga från universitetet. De hittade utrymmen där belysningen fortfarande stod på, helt enkelt för att det inte fanns någon automatik för släckning efter arbetsdagens slut. Under rundvandringen synades också maskinpark, uppvärmning, ventilation, dörrar och portar. I och med detta var diskussionen om energieffektivisering igång.

Parallellt med energikartläggningen hade UBAB också kontaktat ett antal byggföretag för en utbyggnad av anläggningen.

– Det vi har märkt är att många byggkonsulter väljer en standardlösning istället för att fråga "Hur ser det ut hos er? Har ni maskiner som alstrar värme eller andra energikällor i er verksamhet?". Det krävs att man tänker till och kyla kan vara lika användbart som värme. Att ifrågasätta standard med miljöaspekten i fokus har varit viktigt under vår resa, berättar Jörgen.

Återvunnen värme istället för olja

I UBAB:s fall låg den unika lösningen i slutprodukten. När betong härdar uppstår en 50- till 60-gradig värme. I och med energieffektiviseringen började Jörgen och hans kollega Ingemar Pettersson klura på hur värmen från härdningsprocessen kunde återvinnas. Lösningen låg i att flytta in utomhuslagret, där betongen står och härdar, till den delen som just skulle byggas.

Med hjälp av ett fläktsystem överförs nu överskottsvärmen från härdningen från det nya lagret till betongproduktionen. En normal vintersäsong minskas på så vis oljeberoendet med 130 till 180 kubikmeter olja – vilket lågt räknat är en besparing på 1,5 till 2 miljoner kronor per år.

– De senaste åren har UBAB vuxit kraftigt samtidigt som energi har blivit ett fokusområde. När vi byggt har vi hela tiden lyft energifrågan med våra konsulter. Man får vara lite ihärdig och har man inte själv kunskapen kanske man kan fråga kommunen om energirådgivning, säger Jörgen.

Energieffektiviseringen sitter i väggarna och stärker varumärket

I den nybyggda delen av UBAB:s anläggning sitter energieffektiviseringen i väggarna från dag ett. Här finns stora ljusinsläpp och en modern belysningsstyrning. I den gamla anläggningen – där hela processen först startade – kommer ytterligare en stor besparing att göras när det nya belysningssystemet är på plats.

– Jämfört med Centraleuropa har energin i Norden varit en relativt billig produkt. När jag lyssnar runt på andra företag förstår jag att man inte alltid väljer att lägga sin kraft på energieffektivisering då återbetalningstiden kan vara fyra till fem år för belysningslösningar, säger Jörgen.

– Och med ökad miljömedvetenhet blir det någonting positivt som både väcker uppmärksamhet och stärker varumärket, säger Jörgen Henriksson.

Energimyndighetens roll

Programmet Uthållig kommun var ett samarbete mellan Energimyndigheten och 37 svenska kommuner. Programmet bestod av kunskapsöverföring och projektmedel för samverkan och hjälp med strukturer för nätverkande. Genom Energimyndigheten fick UBAB även ett energikartläggningsstöd som motsvarade en tredjedel av kostnaden för deras energikartläggning.

Program Övrigt
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet
Typ av stödmottagare Företag & organisationer
Slutår 2014