Energilagring lyser upp vägen mot en förnybar framtid

Tycker du att kostnadseffektiv, fossilfri energiproduktion under dygnets alla timmar låter för bra för att vara sant? Då har du bara inte hört talas om svenska Azelios smarta termiska energilagring än.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Affärsutveckling & kommersialisering Företag & organisationer
Typ av stöd Affärsutveckling & kommersialisering Typ av stödmottagare Företag & organisationer


Foto: Azelio

Över en miljard människor saknar i dag tillgång till elektricitet. Särskilt utbredd är energifattigdomen i länder omkring det så kallade ”solbältet”, nära ekvatorn. Tillgång till billig, tillförlitlig energi är en förutsättning för att lyfta dessa områden ur fattigdom. Om utvecklingsländer förväntas ta samma tekniksteg som industriländer redan har gjort kan resan dock bli både lång, dyr och leda till stora koldioxidutsläpp.  

Lösningen på den här globala utmaningen? Svenska Azelios energiinnovation som kombinerar värmebaserad energilagring – och en skotsk prästs 204 år gamla uppfinning.  

Tvingades tänka om

Allt började 1816 när Robert Stirling konstruerade den första Stirlingmotorn, som använde sig av värmeskillnader för att generera mekanisk kraft. Motorn fick inledningsvis ett svalt mottagande av den industriella sektorn, som under 1900-talet bara lyckades hittade mindre tillämpningar för uppfinningen.  

Först 192 år senare, 2008, skulle fyra svenska entreprenörer hitta det till synes perfekta användningsområdet för motorn. Tanken var att deras företag, Cleanergy, skulle använda en variant av värmemaskinen för att utvinna kraft ur miljöfarlig metangas. 2012 kompletterades det med en lösning för termisk solkraft, där en parabol drev värmemotorn. Ingen av lösningarna fick det genomslag som entreprenörerna hade hoppats på.  

– Att omvandla biogas till el var en spännande applikation men projektet ledde inte till någon verklig volymproduktion. Parallellt med det insåg vi att företagets dåvarande solkraftsteknik höll på att konkurreras ut av solceller, som kraftigt hade sjunkit i pris, säger Jonas Eklind, vd på Azelio.  

Tillförlitlig energi åt alla

2016 lade företaget därför i en ny växel när det påbörjade utvecklingen av energiinnovationen som i dag har gjort dem till en spelare att räkna med inom det förnybara energiområdet, deras Thermal Energy Storage, eller TES.  

– Det vi såg som den ideala vägen till kommersialisering var att förse Stirlingmotorn med ett termiskt lager för att kunna lagra stora mängder förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt, säger Jonas Eklind.  

Huvudlösningen är att ladda systemet med hjälp av solceller som producerar el dagtid, som därefter omvandlas till termisk energi och lagras vid 600 grader Celsius. Systemet kan även drivas med andra typer av förnybar elektricitet som vind-, våg-, tidvatten- eller småskalig vattenkraft. Med hjälp av Stirlingmotorn kan den lagrade energin sedan användas som en stabil kraftkälla under dygnets mörka timmar.

Resultatet är ett förnybart distribuerat elsystem som kan uppföras och drivas i otillgängliga områden nära slutförbrukaren – så att det inte behövs några elnät, eller i kombination med instabila elnät som har otillräcklig överföringskapacitet.   I början av juni 2018 bytte Cleanergy namn till Azelio.

Kort därefter kunde företaget visa upp TES-teknologin för första gången. Under 2019 påbörjade Azelio ett verifieringsprojekt i Marocko för att säkerställa att tekniken fungerade. Det svenska företaget fick världens ögon på sig när det stod klart att deras fossilfria energisystem inte bara var en smart idé – utan också en kostnadseffektiv tillämpning.  

En resa som inte hade varit möjlig utan stödet från Energimyndigheten, som omfattat 25 miljoner kronor över en tioårsperiod och som bland annat har hjälpt företaget att utveckla sin teknologiplattform till en nivå där den var redo för storskalig installation.  

– Myndighetens fokus ligger över huvud taget inte på om tekniken blir bättre av stödet, utan deras fokus ligger alltid på om resultatet av tekniken blir bättre. Det innebar att vi, utöver finansiell stöttning, fick ett värdefullt bollplank som hjälpte oss ut på marknaden, säger Jonas Eklind, vd på Azelio.  

Uppdraget: Rädda världen

I dag har Azelio listats på det globala klimatsamarbetet Mission Innovations topplista över de 100 företag som har störst potential att höja tempot för energiomställningen och ingått samarbetsavtal med partners i länder som Oman, Chile, Zambia, USA, Jordanien och Ghana.

Det globala Covid-19-utbrottet har skjutit upp de första kommersiella leveranserna till fjärde kvartalet i år och starten av den fullskaliga produktionen till tredje kvartalet 2021.  

– Vi har fått ett otroligt gensvar världen över. Vi har fått förfrågningar och intresseanmälningar från kunder som kan vara kommersiellt intressanta under perioden 2021–2023 till ett värde av 170 miljarder kronor, säger Jonas Eklind.  

Om kommersialiseringen går som det är tänkt kommer Azelios TES-system att låta fattiga områden med dåligt utbyggda elnät åka snabbskjuts in i framtiden – helt utan onödiga koldioxidutsläpp.  

– Det här är en lösning som kan hjälpa samhällen att hitta alternativa lösningar som genererar stabil och flexibel elektricitet, som dessutom är helt förnybar, säger Andreas Stubelius, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här bidrar till målet om 100 procent förnybar elproduktion 2040.

Fakta om Azelio

Stödmottagare: Azelio
Webbplats:
www.azelio.se
Stöd från Energimyndigheten: 
Industriell verifiering & kommersialisering, Verifiering av nya energiinnovationer med affärsfokus 
Kontaktperson hos företaget: Jonas Eklind 
Kontaktperson Energimyndigheten: Emilia Darsell

Resultat

Resultat