Energitjänster bidrar till klimatsmartare företag

För att kunna uppfylla Sveriges klimatmål krävs förändring i hur vi använder energi. Det gäller även små och medelstora företag. För att underlätta och vägleda i den processen startade Energimyndigheten projektet Energitjänster.
– Det bästa var att man fick ta del av smarta idéer kring enkla sätt att spara energi, säger Ferrita Sweden ABs VD Micael Ljungström.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2021
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2021

Det övergripande målet med projektet var framför allt att upplysa små och medelstora företag vad energitjänster egentligen är och hur beställning av tjänster för energieffektivisering går till. Ett annat mål var att leverantörer av dessa tjänster skulle få en ökad förståelse för energibehoven hos mindre företag. Projektet vände sig också till energirådgivare och experter inom olika kommunala och regionala verksamheter.


Vad är energitjänster?

Energitjänster är ett samlingsnamn för de tjänster som möjliggör effektivare energianvändning i en verksamhet. Det kan innebära allt från att mäta el- och värmeanvändning till att modernisera och byta ut befintlig teknik, eller att ingå ett avtal med ett företag som löpande ser till att verksamheten är så energieffektiv som möjligt.


Under de fem år som projektet Energitjänster pågick genomfördes flera typer av aktiviteter. Intervjuer med små och medelstora företag genomfördes för att få underlag till fortsatta insatser. Därefter hölls industriföretagsträffar, seminarier, nätverksträffar och workshopar. Representanter från bland annat småföretag, energibolag, bostadsrättföreningar, energikontor och länsstyrelser informerades, diskuterade idéer och utbytte erfarenheter. Deltagande energileverantörer bildade spontant ett eget nätverk för att dela kunskaper med varandra.


Flera energieffektiviseringsprojekt hos Ferrita Sweden AB

Företaget Ferrita Sweden AB i Köping har haft stor nytta av att delta i en av de frukostträffar för industriföretag som arrangerades. Under dessa träffar diskuterades lösningar för energieffektivisering samtidigt som det fanns möjlighet till erfarenhetsutbyte och kontaktskapande mellan företag, organisationer och lokala energiexperter.
– Det bästa var att man fick ta del av smarta idéer kring enkla sätt att spara energi. Vi har fått ökad förståelse för energikostnaderna och att man som enskild individ kan påverka på alla plan, berättar företagets VD Micael Ljungström.


Ferrita Sweden AB tillverkar rostfria, återvinningsbara produkter för fordonsindustri och konsument. Intresset för energieffektivisering, miljöfrågor och återvinning har funnits i många år. I slutet av 2016 beslutade företaget att investera i en egen solcellspanel och i dag står solenergi för hela 65 procent av företagets totala årsbehov av el. Företaget har sedan dess genomfört flera energieffektiviseringsprojekt.


– Vi har nu en av Mälardalens största privatägda solcellsanläggningar. Dessutom har vi bland annat ersatt vår gamla kompressor och bytt till automatiska truckportar. Vi har också installerat ledbelysning i hela fastigheten. Oljepannan är utbytt mot luftvärmepumpar som går på egenproducerad solel. Inomhustemperaturen ligger på ungefär 22 grader oavsett årstid. Förr kunde vi ha uppåt 30 grader varmt under sommaren, säger Micael Ljungström.


Kunskapsbank och nya nätverk

Energimyndigheten drev projektet från 2016 till 2021 tillsammans med föreningen EEF, EnergiEffektiviseringsFöretagen. EEF hjälpte till att bygga regionala nätverk och utveckla www.eef.se som blev en viktig portal för alla deltagare i projektet. Här finns en omfattande kunskapsbank, olika typer av inspirationsmaterial och verktyget Energitjänsteguiden som används av installatörer och hantverkare i hela landet.


Genom projektet fick de deltagande företagen bättre förutsättningar att beställa rätt tjänster för energieffektivisering, samtidigt som de deltagande energitjänstleverantörerna fick en djupare insikt i behoven hos mindre företag. Projektet har också visat att samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan olika verksamheter är viktiga delar i arbetet för ett mer energieffektivt och klimatsmart Sverige.

 

Fakta Energitjänster

  • Projektet pågick mellan 2016 och 2021
  • Det övergripande målet var att utbilda mindre företag och organisationer i hur beställning av tjänster för energieffektivisering går till
  • Projektet ville också informera leverantörer av energitjänster om energibehoven hos mindre företag
  • Drygt 550 leverantörer av energitjänster deltog
  • Drygt 450 små och medelstora företag samt bostadsrättsföreningar deltog

 

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Resultat

Resultat