Energiutbildade miljöinspektörer hjälper tusentals företag att energieffektivisera

Nyttan med energieffektivisering blir allt tydligare för svenska företag. I projektet Incitament för energieffektivisering har tusentals små och medelstora företag fått hjälp med allt från energikartläggning till förslag på åtgärder.
– Har man väl börjat så är det jätteroligt att kriga vidare, säger Torbjörn Nilsson på Bandstål B Nilsson AB, ett av de deltagande företagen.

Det övergripande målet med Energimyndighetens projekt Incitament för energieffektivisering, IEE, var att hjälpa små och medelstora företag som står under miljötillsyn att minska sin energianvändning. Tanken var att erbjuda företagen praktiska verktyg, energikunskap och strukturerade arbetsmetoder. Bland annat producerades inspirationsfilmer med exempel på företag som lyckats bra med sin energieffektivisering. Man tog även fram material för att kunna analysera nuvarande energianvändning och ge förslag på energibesparande åtgärder. Miljöinspektörerna erbjöds utbildningar i energieffektivisering och samtalsmetodiken Motiverande samtal för att fokusera mindre på diskussioner om lagar och paragrafer och mer på att coacha företagen att hitta sina egna drivkrafter till minskad energianvändning.

Halverad energianvändning hos Bandstål AB

Ett av företagen som deltagit i projektet är Bandstål B Nilsson AB i Kopparberg som bearbetar och levererar stålband för tillverkningsindustrin. Genom att delta i projektet har man bland annat halverat sin totala energianvändning och minskat sin årliga fjärrvärmekostnad med en halv miljon kronor. Åtgärderna har framför allt handlat om att reglera luftflödet i värmeanläggningen, byta till snabbstängande portar och LED-belysning samt att tilläggsisolera och montera energifönster. Företagets ägare Torbjörn Nilsson har inga planer på att sluta energieffektivisera när IEE-projektet avslutats. Snarare tvärtom.
– Arbetet slutar aldrig, har man väl börjat så är det jätteroligt att kriga vidare varje dag. Det finns hela tiden nya fokusområden där förbättringar kan genomföras, säger Torbjörn Nilsson.

Kompetenshöjning i Kungsbacka

I Kungsbacka kommun har Miljö- och Hälsoskydds verksamhetschef Tina Carlsson och miljöinspektör Said Racic varit engagerade. Det som tilltalade dem var framför allt möjligheten till kompetenshöjning hos personalen och den coachande metoden.
– Före IEE-projektet hade energi- och klimatrådgivarna i Kungsbacka det ganska svårt att komma ut till företagen för att prata energifrågor. Genom projektet fick de möjlighet att följa med oss miljöinspektörer ut. Vi såg möjligheter i det här med att utbilda företagen att ”göra rätt” självmant. Det vinner alla på. När vi fick den här processen att fungera så var det bara att köra, säger Said Racic.

Högre kapacitet hos miljöinspektörerna

Materialet som togs fram för projektet och de utbildningar som genomfördes gav förutsättningar för att både kunskaper och erfarenheter ska bevaras och leva vidare. IEE har medfört flera positiva effekter såsom högre kapacitet och kompetens hos miljöinspektörerna och bättre energikunskaper hos företagen.

 

Fakta Incitament för energieffektivisering

  • Projektet påbörjades 2016 och avslutades 2021
  • 200 miljöinspektörer utbildades i samtalsmetodiken Motiverande samtal
  • 500 miljöinspektörer utbildades i energieffektivisering
  • 2 012 besök genomfördes hos små och medelstora företag
  • Av landets 21 länsstyrelser deltog 19 under hela projektperioden
  • 166 av 290 kommuner deltog
  • Projektet drevs av länsstyrelserna med stöd från Energimyndigheten

     

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Program Nationella Regionalfondsprogrammet
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet
Typ av stödmottagare Företag & organisationer
Slutår 2021