Enkel app ger medvetna elkonsumenter

Många människor har ingen klar bild av sin elförbrukning, men ett nytt datorprogram kan ändra på det. GreenE ger användarna snabb återkoppling på hushållets elförbrukning, i form av tydliga bilder och enkla staplar på datorskärmen eller mobilen. Användarna kan också göra jämförelser över tid och med varandra.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Forskning Universitet/Högskola 2016
Typ av stöd Forskning Typ av stödmottagare Universitet/Högskola Slutår 2016

Ett friskt träd i vacker natur eller ett sjukt träd vid rykande skorstenar. Något av dem dyker upp på mobil- eller datorskärmen hos de elever som provar ett spel i programmet GreenE på en naturbruksskola i Töreboda. Vilken bild eleven ser beror på hur mycket el han eller hon använt i sitt hushåll det senaste dygnet.

− Målet är att göra eleverna medvetna om sin elkonsumtion. Spelet ger en återkoppling som är enkel att förstå och eleverna kan lätt se hur hållbart de lever, säger Olaf Landsiedel vid institutionen för data- och informationsteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Olaf Landsiedel är projektledare för projektet Storskalig dataanalys från Internet of Things för att möjliggöra framtidens hållbara stad och en av de forskare som utvecklar programmet GreenE. Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår till slutet av 2016. Under projektet samarbetar forskargruppen vid Chalmers med naturbruksgymnasiet Sötåsen utanför Töreboda.

− Sötåsen har internatelever och har investerat i ett smart elnät som ger väldigt detaljerad information. Där finns goda förutsättningar för att testa prototypen till GreenE.

Återkoppling sänker elanvändningen – särskilt hos unga

Att människor kan minska sin elanvändning om de får snabb och tydlig återkoppling är känt sedan tidigare.

− Andra studier har visat att program som vårt ger resultat, särskilt hos unga som är vana att få återkoppling i mobilen. Många använder redan stegräknare och likande. Människor som är rädda för smarta mobiler och datorer måste man däremot nå på andra sätt, säger Olaf Landsiedel.

Tidigare studier har omfattat väldigt få personer, kanske fem personer vardera, eftersom det krävts mycket manuellt arbete för att ge deltagarna individuell återkoppling.

− Vårt huvudsakliga bidrag är att vi automatiserar många steg, vilket gör det möjligt att skala upp experimentet. Med vår infrastruktur skulle vi enkelt kunna låta alla elever på Sötåsen delta och betydligt fler än så.

På sikt kanske alla elkonsumenter får möjlighet att använda ett verktyg som GreenE.

Att fler blir insatta och förstår hur de kan sänka sin elförbrukning är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle.

GreenE hanterar stora mängder data

Sedan projektet startade 2013 har forskargruppen ägnat mycket tid åt att bygga upp systemet bakom GreenE. De utvecklar bland annat nya metoder för att samla in och analysera de stora mängder data som hushållens smarta elmätare producerar.

− Vi har fokuserat på energi i det här projektet, men vårt arbete kan förmodligen även tillämpas på andra områden där mycket data skapas. Inom Internet of Things – saker som är uppkopplade – finns ju allt från smarta bilar till smarta tandborstar, säger Olaf Landsiedel.

Utvecklingsarbetet gäller också användarvänligheten. Vilken information ska GreenE:s användare få och hur ska den presenteras?

− Rådata för elanvändningen är svår att tolka och skulle förmodligen bara förvirra användaren. Vi vill ge väldigt enkel feedback och många konsumenter vill bara veta om de agerar bra eller dåligt, bättre eller sämre.

GreenE visar nu elanvändningen som staplar på ett sätt som gör det lätt att jämföra med till exempel dagen innan eller ett genomsnittligt hushåll, beroende på intresse. Programmet är kopplat till Facebook för att möta människor där de tillbringar mycket tid, både unga och äldre.

− Användarna kan därmed lätt dela information om sin energikonsumtion. De kan samarbeta, lära av varandra och utmana varandra att minska elanvändningen, säger Olaf Landsiedel.

Identifiera dina dåliga vitvaror i framtiden

På sikt kanske GreenE också ger information om hur olika vitvaror i hushållet beter sig. En användare skulle till exempel kunna få reda på att hushållets tvättmaskin drar avsevärt mer el än en genomsnittlig tvättmaskin, och på så sätt sporras att byta ut sin maskin till en som är mer energisnål.

Först måste forskarna dock hitta sätt att identifiera olika vitvarors energianvändning, utan att behöva undersöka varje mikrovågsugn och kylskåp för sig. Målet är att man bara ska behöva information om ett hushålls totala energianvändning för att olika vitvaror ska kunna följas.

− Det är ingen lätt uppgift och forskning pågår i forskargrupper runt om i världen. I vår forskargrupp arbetar vi med att utveckla algoritmer för att kunna identifiera olika vitvaror, säger Olaf Landsiedel.

Algoritmerna utgår ifrån att olika vitvaror använder el enligt olika mönster. Kompressorn i ett kylskåp slår regelbundet på och av, en diskmaskin drar märkbart mycket el i början av programmet när vattnet värms upp och så vidare.

− Vi är imponerade av hur mycket information vi kan få ut och hoppas att vi fortsätter göra framsteg. På sikt vill vi kunna integrera information om olika vitvaror i GreenE om användarna önskar det.

 

Resultat

Resultat