Ett steg på vägen mot fler elfordon i Sverige

Genom projektet Elbilsupphandlingen har Stockholms stad och Vattenfall tillsammans med nästan 300 organisationer genom teknikupphandling bidragit till att över 900 nya elfordon rullar på vägarna. Dessutom har kunskapen kring elfordon både ökat och spridits. Energimyndigheten har delfinansierat projektet med 62 miljoner kronor.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Lyckade Insatser - Övrigt Lyckade Insatser - Övrigt
Typ av stöd Lyckade Insatser - Övrigt Typ av stödmottagare Lyckade Insatser - Övrigt

För att den svenska fordonsflottan ska bli oberoende av fossila bränslen krävs många olika typer av insatser. Att få fler elfordon på våra svenska vägar är en viktig pusselbit. Genom att använda teknikupphandling där flera aktörer går ihop och kravställer och handlar upp, och därefter tillsammans utvärderar produkterna, skapas en trygghet som många elfordonsköpare letar efter.

– För att få till övergången mot elbilar måste många olika aktörer samverka. Det är därför denna typ av samarbete över branschgränser är så viktigt. En enskild aktör kan inte göra skillnad, det är först när man samarbetar som något kan ske, säger Annika Ramsköld, Hållbarhetschef på Vattenfall.

10 procent av elfordonsflottan kommer från upphandlingen

Projektet Elbilsupphandlingen drog igång under 2010 i syfte att öka intresset för eldrivna fordon i Sverige och få in eldrivna fordon på den svenska marknaden. Mer än 300 organisationer över hela Sverige har avropat fordon inom upphandlingen av elbilar och laddhybrider mellan 2010 och 2014. Över 900 fordon finns nu via upphandlingen på vägarna, vilket motsvarar 10 procent av Sveriges elfordonsflotta. Energimyndighetens stöd har sänkt merkostnaderna för inköparna. Men bilarna i sig är långt ifrån den enda vinsten med projektet.

Projektet gett en viktig kunskap om hur elfordon används och vilka behov som eventuellt kan finnas hos användarna för att en större andel elfordon i samhället ska bli verklighet.

– Genom upphandlingen har man byggt upp ett stort nätverk för elfordonsanvändare. Även informationsspridningen är bra och omfattande precis som uppföljningen av fordon och förarattityder som har skett på ett värdefullt sätt. Det ger oss bra input till nya satsningar, säger Anders Lewald, expert på Energimyndigheten.

Flera faktorer som påverkar utvecklingen av fler laddfordon

Förutom att de fordon som upphandlats har kört 2,7 miljoner kilometer på el och därmed undvikit 325 ton koldioxidutsläpp så har projektet bidragit med mycket värdefull kunskap för framtiden genom användarundersökningar. De visar att det är flera faktorer som påverkar utvecklingen av fler laddfordon. Det handlar om tillgång till laddning och bilens inköpspris men också om kunskap och information om att laddfordon faktiskt fungerar och finns att provköra. Signaler från samhället är också mycket viktigt för att inge trygghet i att våga satsa. Även laddfordonens räckvidd och prestanda är en viktig faktor.

I upphandlingsprojektet finns en bra blandning av fordon med 100 procent eldrift och laddhybrider som kompletterar sin eldrift med möjligheten att köra på ett flytande bränsle – i dessa fall bensin. Detta har gett goda möjligheter att studera hur de olika alternativen påverkar användarbeteendet, fordonets nytta för användarna och vilka behov som finns på infrastruktur för laddning.

- På sikt måste även bränslet för laddhybrider vara förnybart och hållbart, ett område Energimyndigheten också satsar mycket resurser inom, säger Pontus Cerin på Energimyndigheten.

Mer om projektets resultat och lärdomar finns i slutrapporten På väg mot fler elbilar i Sverige som presenteras vid projektets slutkonferens den 19 mars 2015.

Resultat

Resultat