Fler turister men färre bilar i destination Järvsö

Med projektet "Fler turister men färre bilar i destination Järvsö" var målet att fler vinterturister skulle välja att resa kollektivt till turistdestinationen Järvsö och att behovet av privat bilkörning under semestervistelsen skulle minska. Projektet har varit lyckat och gett god kundnöjdhet.

Att ta tåget från Mälardalen till Järvsö har länge fungerat bra. Det har dock inte fungerat lika bra för besökarna att ta sig hela vägen fram till sitt boende med kollektivtrafiken. Besökarna har även upplevt ett behov av bilanvändande för transporter när de väl är på plats.

Busstopp vid skidbacken

Bild: Destination Järvsö

Projektet har bestått av två delar:

  1. Skidbussen, som är en kostnadsfri skyttelbuss mellan tågstationen, Järvsöbacken, Harsagården och olika boenden i Järvsö.
  2. Boendetransfern, som är en bokningsbar transfertjänst mellan olika boenden och tågstationen. Denna är inte kostnadsfri.

Projektet möjliggör för besökarna att kunna planera sin resa från dörr till dörr, inklusive delsträckan mellan station och semesterboende. Samtidigt har lösningar på plats tagits fram med avsikt att minska behovet av privat bilkörning under semestervistelsen.

Fritidsresor ökar utsläppen från transportsektorn

Projektet har lyckats reducera transportsektorns utsläpp genom att locka fler att resa kollektivt. Konceptet som tagits fram i Järvsö bör kunna skalas upp till andra orter, vilket är viktigt eftersom fritidsresor enligt de senaste resvaneundersökningarna står för en ökande andel av utsläppen från transportsektorn.

Att hitta möjligheter för mer hållbara turistresor är en viktig pusselbit för att Sverige ska kunna nå de energi- och klimatpolitiska målen.

Projektet hjälper resenärer att välja tåget

Projektet har haft ett stort fokus på insatser som påverkar beteendet. Det har varit viktigt att analysera varför besökare väljer att använda bil och hur det är möjligt att erbjuda en tjänst som kan ge samma typ av rörelsefrihet. Fokus för projektet har därför inte primärt legat på reklam och annonsering för att uppmana till tågresor. Istället har vikt lagts på produktutformning och paketering samt stödfunktioner som underlättar tågresandet. Dessa förändringar har sedan kommunicerats till besökare och lokalinvånare.

Gemensam transport av skidåkare och skolbarn ger färre tomma turer

Projektet har haft som mål att inom projektperioden förhandla och avtala en finansieringslösning för att skyttelbusstrafik ska fortsätta efter projektets slut. Det har man lyckats med genom en modell för samarbete mellan lokala aktörer inom besöksnäringen och den lokala aktören som är upphandlad för den kommunala  skoltrafiken.

Synergieffekter mellan skoltrafik och turisttrafik blev tydliga. Lösningen att inkludera både skidåkare och skolbarn i transporterna minskar risken att bussen kör tom vissa sträckor och den är därmed både kostnads- och energieffektiv. Att använda skolbussen har varit avgörande för att kunna erbjuda en stabil men också enkel, smidig och bekväm tjänst.

Kundnöjdhetsmätningar vid skidområdet bekräftar att det är många som har uppskattat servicen, bland annat de som inte har någon bil.

- Det är viktigt att man faktiskt fokuserar på användarvänligheten, säger Peter Nilsson som varit projektledare.

Projektets lösning lever vidare på egen hand

En uttalad strategi som projektet hade från början var att ta fram en lösning som kan leva vidare på egen hand, utanför projektets ramar. Detta har resulterat i att skidbussen ska startas upp igen för en ny säsong, vilket också varit ett önskemål i de kundnöjdhetsundersökningar som genomförts under projekttiden.

 - Se projektet snarare som ett stödhjul som finns där vid uppstarten. Montera sedan av stödhjulet och fortsätt på egna ben, säger projektledaren Peter Nilsson.

En framgångsfaktor har varit att kunna inkludera flera olika aktörer i projektet och arbeta tillsammans. Peter Nilsson menar att det kan svårt att samarbeta inledningsvis, till exempel kan det uppstå diskussioner kring vilken aktör som ska ta vissa kostnader och vem som får mest ut av vinsten. Men i slutändan är alla vinnare, det är den totala kakan som växer, vilket är viktigt att belysa.

Kontaktpersoner och mer information

Peter Nilsson har varit projektledare, men idag är kontaktpersonerna:

Anna-Lena Wallin, annalena...@jarvso.se

Roland Hamlin, 065-11 81 64, roland....@ljusdal.se

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har gett ekonomiskt stöd till projektet via programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Programmet ska underlätta samverkan, metodutveckling och spridning av erfarenheter kring lokal och regional energi- och klimatomställning för att öka aktörers organisatoriska kapacitet att arbeta med frågorna.

Program Lokal och regional kapacitetsutveckling
Typ av stöd Energi- & klimatarbete offentlig sektor
Typ av stödmottagare Offentlig sektor
Slutår 2020