Fysisk planering som sätter människan i centrum

När kommuner planerar för nya kvarter eller bostadsområden finns det mycket att vinna på att ta med energifrågorna redan från början. Åtta kommuner inom Uthållig kommun har gjort precis det här. Tre av dem berättar om arbetet i en film.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Lyckade Insatser - Övrigt Kommun
Typ av stöd Lyckade Insatser - Övrigt Typ av stödmottagare Kommun

Inom den tredje etappen av programmet Uthållig kommun har åtta spjutspetskommuner arbetat aktivt med "Energieffektiv planering i små och medelstora kommuner". Kommunerna som deltagit i projektområdet är Knivsta, Mora, Nyköping, Piteå, Sala, Strängnäs, Vännäs och Västervik.

I Energimyndighetens film om energieffektiv planering får vi möta tre av kommunerna:

  • Knivsta, som satsat på nybyggnad av en skola med passivhusteknik samt utreder möjligheter att förse det planerade området Nydal med lågenergihus och närvärmelösning.
  • I Vännäs byggs en skola med ett integrerat bibliotek i passivhusteknik, unikt för Umeås breddgrader.
  • I Västervik arbetar man med förtätning av stadskärnan med nybyggnad och renovering till lågenergihusstandard. Här arbetar man även med att göra centrum mer tillgängligt för gång- och cykeltrafik.

Fysisk planering ett tema i tredje etappen av Uthållig kommun

Det går att beräkna den framtida energianvändningen i byggnader, för att exempelvis planera för lågenergihus/passivhus. Men man behöver också se till helheten. Hur ska transporter till och från området lösas? Är det möjligt att använda förnybar energi i form av t.ex. sol eller närvärme med pellets? Och hur ska de ansvariga i kommunen tänka när stadskärnan ska förtätas med ny bebyggelse?

Det här var några av de frågor som man ställdes inför när den tredje etappen av Energimyndighetens program Uthållig kommun startade år 2011.

Resultat

Resultat