Gamla datorskärmar blir ny LED-belysning

Genom forskning och innovation har en ny produkt tagits fram som återbrukar gamla LCD-skärmar. De kan nu få nytt liv i form av belysningsarmaturer med LED-teknik. Armaturer som nu testas på några av Gävles skolor.

Det är Chalmers Industriteknik, CIT, som tillsammans med företaget Två Punkt Ett utvecklat armaturen. Ur miljösynpunkt har den nya belysningen en rad fördelar. Den baseras på LED-teknik som är mer energieffektiv. Vid produktion av armaturen går det också åt mindre råvaror eftersom upp till 25 viktprocent av en LCD-datorskärm kan återanvändas. Armaturerna testas nu ute i verkliga miljöer på skolor i Gävle, där de mottagits positivt av både skolpersonal och elever.

CIT har också inom ramarna för projektet bland annat utvecklat demonteringsprocesser för LCD-skärmar, samt tittat på vilka affärsmöjligheter som finns för olika återvinningslösningar. Syftet med den här typen av projekt är att ta sig från forskningsresultat, via innovation till kommersialiseringen av resultat, vilket nu skett.

Energimyndighetens roll

Vid projektets början gick Energimyndigheten in och finansierade den förstudie som gjordes 2009. Energimyndigheten har även varit med och stöttat framtagandet av prototypen för armarturen.

Foto: Chalmers Industriteknik

Program Övrigt
Typ av stöd Forskning
Typ av stödmottagare Universitet & högskola
Slutår 2015