Hållbar och energieffektiv anläggning är målet för MotorHalland

Nytt och hållbart, så tänker MotorHalland när tre anläggningar för bilförsäljning ska bli en. Därför ville företaget se hur de bäst bygger sin nya anläggning så energieffektivt som möjligt. Resultatet visade att energianvändningen kan minska hela 78 procent i den nya anläggningen jämfört med de tre gamla.

MotorHalland har idag tre anläggningar kopplade till sin verksamhet för bilförsäljning, transportbilar, reparationer, service med mera. När de beslutade att bygga en ny stor gemensam anläggning ville de titta på hur det kunde genomföras på ett energieffektivt sätt och vad de bästa alternativen var för värme- och kylsystem samt ventilation.

MotorHalland valde att vända sig till Energimyndigheten för att se vilken hjälp de kunde få med att undersöka vilka energieffektiva alternativ som fanns. Efter diskussion visade det sig att Energimyndighetens stöd Miljöstudier också skulle kunna användas till att inte bara titta på energieffektivisering i befintliga byggnader utan också hur företag kan få ett så effektivt värme- och kylsystem som möjligt vid nybyggnation.

En oberoende studie

Efter ansökan om stöd och godkännande från Energimyndigheten tog MotorHalland in externa experter som skulle identifiera de bästa alternativen för kyla, ventilation, uppvärmning med mera utifrån företagets behov.

– Studien har hjälpt oss att titta på olika alternativ ur ett hållbarhetsperspektiv, där vi kan väga en investering mot dess pay-off tid, berättar Roger Weman, VD på MotorHalland.

Roger ser en stor vinning i att inte helt vara i händerna på de som ska konstruera den nya byggnaden, utan att istället få ett oberoende utlåtande om de bästa alternativen.

– Nu kunde vi säga till konstruktören att vi vill ha denna energieffektiva inriktning. Vi blir en bättre beställare för att vi vet vad vi vill.

Studien gav ett bra beslutsunderlag

Studien visade också att det fanns en hel del saker att göra och tänka på. Vissa antaganden har konsulterna fått göra eftersom den nya bygganden ännu inte finns. Resultatet av studien visar dock på en möjlighet att minska energianvändningen med hela 78 procent jämfört med de tre tidigare anläggningarna. Till exempel var det inte uppvärmning som var det stora problemet, utan det var kyla som anläggningen behövde.

– Studien visade att vi inte ska ha fjärrvärme, utan bergvärme så att vi kan få både värme och kyla. Kyla på sommaren och värme på vinter, berättar Roger.

Studien har också tittat på byggnadens placering i förhållande till väderstrecken för att minska uppvärmningen från solen p&a