Hållbar stadsplanering – för framtids segrar

Säg Mora och många tänker direkt på Vasaloppet, något som stämmer bra med hur kommunen vill upplevas. Kommunen satsar stort på att erbjuda sina cirka 20 000 invånare möjligheter att leva ett aktivt liv nära naturen. I planeringen av det nya bostadsområdet Noret norra var det därför självklart att tänka hållbart redan från start. Genom smart transport- och bebyggelseplanering ville man försöka undvika att de boende skulle bli beroende av bil.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Lyckade Insatser - Övrigt Kommun
Typ av stöd Lyckade Insatser - Övrigt Typ av stödmottagare Kommun

Att tänka hållbart vid byggen av nya bostadsområden kanske låter självklart, men i praktiken kräver det nya typer av samarbeten. I Mora lyckades man genom att involvera samtliga kommunala förvaltningar redan på planeringsstadiet.

För att öka kunskapen och förståelsen för hållbar planering hos de beslutsfattande tjänstemännen och politikerna har flera insatser gjorts. Bland annat har man deltagit i Energimyndighetens webbseminarier kring cykelplanering och parkering, gjort studieresor till andra kommuner, samt tagit hjälp av experter på cykelplanering.

– När alla inblandade beslutsfattare har en hög kunskapsnivå och delar intresset för hållbarhetsfrågor kan rätt beslut tas i rätt tid, vilket är en förutsättning för att projektet ska lyckas, säger Eva Larsson på Mora kommun.

Resultatet är att man i dag har konkreta förslag på hur Noret norra ska bli ett bostadsområde som i första hand är tillgängligt för cyklister och gångtrafikanter, och där kollektivtrafiken prioriteras.

Förebild för framtida projekt

Noret norra blir inte bara ett trevligt område för de boende. Det blir även en förebild för hållbar fysisk planering för hela Mora kommun. Det man lärt sig i projektplaneringen kommer att resultera i riktlinjer för hur man bör jobba med hållbarhetsplanering i framtiden.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har stöttat projektet under åren 2011-2014 genom nätverket "Bilsnål planering i en levande småstad", som var ett av nio temaområden i programmet Uthållig kommun. Genom nätverket har Mora kommun fått del av expertkunskaper och konsultstöd, samt haft erfarenhetsutbyte med andra kommuner.

Resultat

Resultat