Indexator tar nästa steg i energiarbetet

Att arbeta med sin energianvändning är inget nytt för företaget Indexator Rotator Systems. De har tidigare kartlagt sin energianvändning och genomfört en rad åtgärder för att effektivisera. För att ta nästa steg har de nu valt att gå med i ett nätverk för energieffektivisering och ska påbörja nya mätningar av sin energianvändning.

Rotatorer vid lackering. Foto: Camilla Waara, Indexator Rotator Systems AB

Företaget Indexator Rotator Systems AB ligger i Vindeln i Västerbotten och har cirka 130 medarbetare. De tillverkar hydrauliska rotatorer till arbetsmaskiner. Ett stort användningsområde för rotatorerna är inom skogsindustrin. I skogsmaskiner är rotatorns uppgift att se till att exempelvis en grip eller ett skördaraggregat är rätt positionerad.

Rotatorerna är vanliga inom skogsbruk men även till många andra former av arbetsmaskiner, inom skrothantering krävs till exempel denna typ av produkt där det finns stora kranar med gripklor.

Energiarbete med koppling till miljöarbete och verksamhetsutveckling

Staffan Engström är kvalitets- och miljöchef på Indexator. Inom hans område ligger också verksamhetsutveckling där Lean-principerna används för att effektivisera arbetsflöden och eliminera slöseri genom ständiga förbättringar. Inom ramarna för detta arbete tittar de nu också på energianvändningen som en naturlig del.

Indexators arbete med att effektivisera energianvändningen har också en koppling till företagets miljömål.

– Det som driver energiarbetet är förstås kostnadsbesparingar. Men det är mycket diskussion kring hoten mot miljön och olika utsläpp, och att vara med och begränsa det är också en stor del, berättar Staffan.

2012 genomförde företaget en energikartläggning för att få en överblick av energianvändningen och förslag på åtgärder. Och de har idag redan åtgärdat en rad saker, berättar Staffan:

– Vi fick förslag på en rad åtgärder, där vi nu genomfört de med en rimlig återbetalningstid. Vi har arbetat mycket med styrning av kompressorer, ventilation, belysning och tryckluft. Vi har installerat utrustning för att kunna identifiera läckage av tryckluft, samt bytt till LED-lampor.

Indexator har också arbetat med att få ned antalet kassationer i tillverkningen, vilket gett effekt på energianvändningen.

– Behöver man göra om färre gånger drar det också mindre el, förklarar Staffan.

Arbetet har också inneburit att se över så att utrustning inte är igång i onödan.

– Vi har haft fläktar som gick dygnet runt och värme som stod på hela tiden.

Staffan ser positivt på det arbete som genomförts tidigare och att energieffektiviseringen har gett bra resultat. Totalt sparade de åtgärder som genomfördes utifrån 2012 års energikartläggning cirka 200 000 kilowattimmar (kWh) el.

– Det som driver energiarbetet är förstås kostnadsbesparingar. Men det är mycket diskussion kring hoten mot miljön och olika utsläpp, och att vara med och begränsa det är också en stor del, berättar Staffan.

Nästa steg i energiarbetet

Indexator har nu genomfört de kanske lättaste åtgärderna och har mellan 2012—2016 kunnat minska sin elanvändning med sju procent. När de blev kontaktade av det regionala energikontoret och fick erbjudandet om att gå med i ett energieffektiviserande nätverk för små och medelstora företag kändes det som ett bra läge för att ta nästa steg och fortsätta effektivisera energianvändningen.

Nätverket koordineras av Energikontor Norr och syftet är att företag ska kunna få råd och tips av varandra i arbetet med energifrågor men också stöd av en energiexpert inom nätverket. Liknande nätverk i Tyskland har också visat att energibesparingen blir större i denna form av nätverk än när företagen arbetar var och en för sig. Med stöd av nätverkets energiexpert ska de deltagande företagen upprätta en energipolicy, sätta energimål och göra handlingsplaner. Energipolicyn blir något för företagen att förhålla sig till vid frågor som rör energi och kan hjälpa företaget att fortsätta på rätt spår.

I nätverket träffas också de som medverkar ute hos de deltagande företagen och de har bland annat genomförts en träff hos Indexator.

– Det är alltid intressant att besöka andra företag och se vad de gjort. Vi har diskuterat mycket kring energikartläggningar, hur gör man en sådan? Och hur räknar man på åtgärder?, säger Staffan.

Staffan Engström kvalitets- och miljöchef. Foto: Camilla Waara, Indexator Rotator Systems AB

Flera företag i nätverket har ännu inte genomfört en energikartläggning men kommer nu att göra det, möjligheten finns också för dessa att få stöd från Energimyndigheten för att genomföra en energikartläggning. Indexator som redan genomfört en kartläggning kommer att göra en uppdatering och fokusera på mätning av nya områden.

– Vi vill titta ner på maskinnivå, hur mycket energi används av olika maskiner? Men också titta mer på beteende, kan maskiner som inte används stängas av? Mer data behövs också för att förklara för personalen vad som händer om en viss maskin stängs av eller om belysningen släcks.

Genom noggrannare mätningar hoppas företaget också få svar på flera frågor.

– Ibland måste vi jobba på helgen, vad kostar det i form av värme, belysning, maskiner och så vidare, är det lönsamt att genomföra extraarbete några timmar på helgen?, säger Staffan.

Företaget misstänker att till exempel lackeringsutrustning, serverhall och testlab är tre områden som kan stå för stor energianvändning. Även när produktionen inte är igång har en hög användning identifierats.

– Vi har våra misstankar men det får de nya mätningarna visa. Nu ska vi påbörja mätfasen, mätpunkter har tagits fram och en leverantör kontaktats, avslutar Staffan.

Om nätverk för energieffektivisering

Nätverken för energieffektivisering drivs av regionala energikontor eller länsstyrelser med stöd från Energimyndigheten. Stödet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.

Läs mer om Nätverk för energieffektivisering.

Typ av stöd Energieffektivisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer