Industriföretaget som halverade sin energianvändning

Fram till för 15 år sedan värmdes SPM:s lokaler med oljepanna. Därefter gick de över till kommunal fjärrvärme, men då fjärrvärmepriset steg bestämde ledningsgruppen sig för att ta kontroll över företagets uppvärmningskostnader. Efter en energikartläggning valde de att satsa på energieffektivisering. Sedan bergvärmen installerades 2012 har de halverat företagets energianvändning med 700 MWh/år, vilket i runda tal är en besparing på ca 350 000 kr/år.

SPM Instrument

SPM Instrument är ett av Sveriges många mellanstora industriföretag. Grunden för deras verksamhet ligger i ett patent på att mäta stötpuls och vibrationer i kullager. Tack vare SPM:s mätinstrument och kunnande kan industriföretag långt i förväg veta när ett kullager behöver bytas, exempelvis i en vals i ett pappersbruk, eller i en växellåda på ett kraftverk. Totalt är man 75 anställda i Sverige varav merparten är arbetar i den 3460 kvadratmeter stora lokalen i Strängnäs.

– Precis som för så många andra företag handlade vår energieffektivisering om ekonomi. Målet var att ta kontroll över våra uppvärmningskostnader. När vi gick från oljepanna till fjärrvärme vad det miljömässigt rätt, men vi såg att kostnaden för värmen steg från år till år. Och det går inte att förhandla om priset på fjärrvärme på samma sätt som när man upphandlar el, berättar Niklas Halling som sitter i ledningsgruppen på SPM.

Energikartläggning ett enkelt beslut

Energimyndighetens energikartläggningsstöd, som täckte en tredjedel av kostnaden, gjorde det lätt för ledningsgruppen att fatta beslutet om att upphandla en energikartläggning. När kartläggningen var gjord visste de exakt vad de kunde och borde åtgärda. Framför allt handlade det om förändrade driftrutiner. Konsulten som gjort energikartläggningen fick också förtroendet att projektleda energieffektiviseringen, vilket i första steget var övergången från fjärrvärme till bergvärme.

En snabb och smidig process

– Det har fungerat klockrent på alla sätt och vis. Och det har gått väldigt fort. Vi hittade en entreprenör vi fick förtroende för, som både gjorde kartläggningen och var sammanhållande i genomförandefasen.

Med 21 stycken borrhål, som tillsammans har en längd på 3 990 meter, ersattes hela fjärrvärmebehovet vilket halverade den årliga uppvärmningskostnaden. En annan fördel med bergvärmen är att kylan från berget har ersatt den eldrivna luftkonditionering som sommartid surrade på kontorstaket.

Från en åtgärd till nästa

Genom övergången till ett nytt uppvärmningssystem har SPM också gått från manuell till digital översyn av lokalen. Enligt Niklas Halling kan man nu enkelt via internet gå in och detaljstyra värmen, exempelvis om man önskar sänka temperaturen under en klämdag.

Förutom bytet av värmesystem klargjorde energikartläggningen också att det fanns andra enkla förbättringsåtgärder. I lokalerna finns parallella och energikrävande system, till exempel för ventilation och belysning. I nästa steg ska belysningen ses över. Enligt Niklas Halling gäller det nu att finna en lösning där investeringskostnader och återbetalningstider matchas med bra ljus.

Håll energitjuvarna borta

På SPM Instrument fortsätter nu jakten på energitjuvar. Delar av fastigheten är från 70-talet vilket gör att det här och var finns fönster som borde bytas ut och väggar som är dåligt isolerade. Dessutom finns ett antal äldre maskiner som kan ersättas av nya och mer energieffektiva modeller.

– Det är mitt uppdrag att sköta om fastigheten och se över hur vår energianvändning ser ut, säger Niklas Halling. Varje sak vi kan energieffektivisera ger tjänade kronor. Det tycker jag är roligt.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har bidragit med en energikartläggningscheck på 30 000 kronor. Efter kartläggningen skrev SPM en rapport till myndigheten.

Foto: Gunnar Runesjö, SPM Instrument

Program Övrigt
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet
Typ av stödmottagare Företag & organisationer
Slutår 2014