Inga utsläpp av växthusgaser från Scanias nya gjuteri

En halverad energianvändning, med energi som bara kommer från förnybart och som ger noll utsläpp av växthusgaser. Det var målet som sattes upp när Scania bestämde sig för att bygga ett nytt gjuteri. Några leverantörer tog sig för pannan medan andra var entusiastiska.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Energieffektivisering Företag & organisationer 2020
Typ av stöd Energieffektivisering Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2020

Smält stål i gjuteri. 

Scanias nuvarande gjuteri har inte längre kapacitet att producera allt det företaget behöver. För att öka kapaciteten blev lösningen att bygga ett nytt gjuteri i Södertälje. En investering på totalt 1,6 miljarder kronor vilket gör satsningen till en av företagets största någonsin. Med ett gjuteri helt i egen regi kan Scania korta ledtiderna och utveckla mer hållbara tekniker och processer.

– Gjuteriet hör till vår kärnverksamhet och genom att kontrollera hela processen kan vi bli mer innovativa. Bland annat vill vi kunna tillverka motordelar i tunnare gods och med nya material, allt för att få bättre motorprestanda, säger Roland Dahlström, ansvarig för Scanias avdelning för energieffektivisering och mediaförsörjningssystem.

När anläggningen står klar hösten 2021 kommer kapaciteten att vara tre gånger större än i dag. Produktionen ska också bättre bidra till hållbar utveckling. För att tydliggöra vad man menar har Scania skapat talserien 100 – 50 – 0.

Mer begripligt uttryckt betyder det att allt gods från det nya gjuteriet ska vara tillverkat med hjälp av 100 procent förnybar energi, med 50 procent mindre energi och med noll utsläpp av fossila växthusgaser.

– När vi började projektera gjuteriet utgick vi från känd teknik för att sedan skruva upp kraven ett par varv till. För en del underleverantörer var det för högt ställda krav, medan andra sa att visst kan man göra så här. Gemensamt med dem jobbade vi sedan fram lösningar som nu även kommer deras andra kunder till del.

Mer än en gång fick projektgruppen inom Scania höra att deras krav inte gick att klara. Som att använda kylvatten från Mälaren. Det hävdades vara alldeles för varmt, men visade sig senare fungera utmärkt.

– Leverantörerna ville att vi skulle använda oss av deras standardlösningar men hade vi gjort det hade vi inte kunnat optimera processer utifrån våra lokala förutsättningar, säger Roland Dahlström.

Målet om bara förnybar energi når de bland annat genom att använda fossilfri el istället för gasol i sina smältugnar. Energibesparingarna når de genom att det vatten som kyler ugnarna senare används till att värma andra delar av Scanias anläggning i Södertälje och i det lokala fjärrvärmenätet. På samma sätt återvinns värmen från de gigantiska luftflöden som krävs för att ventilera gjuteriet.

Den totala besparingspotentialen för hela gjuteriet uppskattas till 40 000 – 50 000 MWh per år.

– Viktigast är att vi har skapat en systemsyn där vi väver samman gjuteriet med Scanias övriga verksamheter och det omgivande samhället. För att ta oss dit har vi varit tvungna att ta oss fram genom en hel del otrampad mark.

Några lärdomar från projektet är, enligt Roland Dahlström, att man behöver måste sätta tydliga mål och se till att dessa är förankrade hos den högsta ledningen. För att komma i mål krävs både en stark organisation och en process som ger stöd och hela tiden driver arbetet i rätt riktning.

– Lika viktigt är kompetenta medarbetare, och därför har vi satsat stora resurser på att ge de sextiotalet personer som ansvararar för olika delprojekt nödvändig utbildning.

Redan tidigt i projektet tog Scania kontakt med Energimyndigheten, genom programmet Energisteget, för att få ekonomiskt stöd.

– Även om Scania är ett hyggligt moget företag inom det här området var det stöd vi fick från Energimyndigheten viktigt. Inte bara i form av reda pengar, minst lika avgörande vara att någon utanför företaget trodde på det vi gjorde. Nu när Scania går vidare med sina planer på att bygga en batterifabrik har vi en kompetens med oss som får oss att känna att allt är möjligt.

 

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Scania CV

Stödmottagare: Scania CV AB
Projektets/insatsens namn: Nytt gjuteri. Energieffektiv projektering.
Stöd från Energimyndigheten: Energisteget, stöd till energieffektivisering
Kontaktperson hos företaget: Roland Dahlström

Resultat

Resultat