Innovativ svensk vågkraftsteknik baserad på människans hjärtpuls

Energimyndigheten har beviljat 18,8 miljoner kronor till företaget CorPower Ocean AB för att genomföra tester av sina innovativa vågkraftverk. Projektet ingår som del i ett större samarbetsprojekt inom KIC InnoEnergy,med det spanska energibolaget Iberdrola och det portugisiska forskningsinstitutet WavEC Offshore Renewables.

CorPower ska bygga en prototyp av vågkraftverket och installera den i havet utanför Skottland. Vågkraftsverkets pumpteknik är baserad på principerna för det mänskliga hjärtat. Företagets grundare, Stig Lundbäck som är medicine doktor, började redan 1984 använda sin kunskap om hjärtat för att designa och bygga turbiner och pumpar baserade på liknande principer. Verket har på senare år kompletterats med avancerad styrteknik som tagits fram vid Norges Tekniska-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim.

– Energimyndighetens satsning är avgörande för vår fortsatta utveckling av kommersiellt gångbar vågkraft. Vårt mål är att genom havstester i Skottland bevisa samma prestanda som i tidigare skalförsök i Portugal och Frankrike. Når projektet de uppsatta målen innebär det ett stort steg framåt för vågkraft, säger Patrik Möller, VD på CorPower Ocean AB.

Trots att vågkraft är en betydande energiresurs med attraktiva egenskaper har tillförlitlighetsproblem och höga kostnader varit stora hinder för en storskalig etablering av elproduktion. CorPowers kompakta och robusta vågkraftverk möjliggör elproduktion från havsvågor med mer än fem gånger så mycket energi per ton apparat jämfört med existerande teknik. Att installera och testa ett vågkraftverk i tuff Atlantmiljö är avgörande för vidareutvecklingen av CorPowers koncept.

– Beslutet är en del i Energimyndighetens satsning på marin energi. I Sverige finns starka forskningsmiljöer och nya innovativa företag, vilket öppnar möjligheter för en svensk exportindustri på området, säger Rémy Kolessar, avdelningschef på Forsknings- och innovationsavdelningen på Energimyndigheten.

Om vågkraft

Vågkraft är ett område med stor potential, där en betydande förnybar energiresurs finns tillgänglig om en robust och ekonomiskt effektiv lösning kan tas fram. Den globala potentialen för vågkraft är betydande och uppskattas av bland annat World Energy Council till ca 2000 TWh per år, motsvarande den globala kapaciteten av vattenkraft idag.

Program Övrigt
Typ av stöd Forskning
Typ av stödmottagare Företag & organisationer