Lådan som bestämmer när du ska använda egen eller köpt el

Många hus har installerat solceller. Företaget Ferroamp Elektronik AB har löst de problem som kan uppstå i balansen mellan produktion och användning av el i ett hus. I grunden finns en växelriktare, som är den komponent som behövs för att omvandla solcellernas likström till elnätets växelström. Ferroamp har fått enormt intresse från hela världen och har vunnit flera prestigefulla priser.

Grundaren till Ferroamp, Björn Jernström, fick idén när han 2009 hade köpt ett hus och funderat över hur han skulle kunna minska den fasta delen av elnätavgiften genom att sänka huvudsäkringen. Ganska snart insåg han att tekniken som löste detta problem också passade till att koppla in solceller, energilager med mera.

Bild från Ferroamp Elektronik AB

– Det som skiljer vår produkt mot andra växelriktare på marknaden är att den kan flytta energi åt båda hållen. Det gör att det går att koppla in solceller, batterier för energilager och annat, säger Björn Jernström, vd på Ferroamp.

Bolaget har tillverkat ett hårdvarusystem med övervakningsmolntjänsten EnergyHub som styr fastighetens PV-celler, batterilager, elbilsladdning med mera och laststyr och växlar mellan externt och internt elnät. Användarna kan även följa och övervaka systemets funktionalitet och sitt eget förbrukningsmönster. Det resulterar i effektivare energihantering, mindre spillenergi, enklare installation och lättare underhåll för användarna.

Ferroamp i kontakt med Energimyndigheten

Energimyndigheten har gett stöd till Ferroamp både för forskning och affärsutveckling, bland annat för en pilotinstallation i ETC:s solelpark i Katrineholm och stöd för att ta fram en affärsmodell och marknadsintroduktion.

– Det här exemplet visar på att stöd till forskning och innovation kan leda till utveckling av ny teknik som sedan kommersialiseras och som bidrar till svensk tillväxt. I dag levererar Ferroamp färdiga system, både till stora och små fastigheter, säger Fredrik Brändström, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här bidrar till målet om 100 procent förnybar elproduktion 2040.

Fakta om Ferroamp

FerroAmp Elektronik AB grundades 2010 av Björn Jernström och baseras på deras patenterade innovation EnergyHub för lagring av förnybar energi. I dag har de ungefär 20 anställda med erfarenhet från elektronik, mjukvara och solcellsindustrin. Huvudkontoret och produktionen sker i Spånga.

Utnämningar

  • The Smarter E Award
  • Skanskas miljötävling Deep Green Challenge
  • EES Award 2016
  • Hedersomnämnande Årets prestation 2016 av Svensk Solenergi
  • Energipris E-PRIZE 2018 i kategorin förnybar energi

Kontakt

Björn Jernström, vd Ferroamp

Typ av stöd Forskning
Typ av stödmottagare Företag & organisationer