Lokal produktion av desinfektionsmedel minskar transporter

Företaget Anolytech AB har utvecklat utrustning för att tillverka miljövänligt desinfektionsmedel som kan produceras lokalt av kunder inom djurhållningen. Energimyndigheten stöder företaget med ett villkorslån på knappt 1,7 miljoner kronor för att certifiera företagets produkter enligt EU:s nya biociddirektiv.

Anolytech AB har utvecklat ett system för att producera naturens egna desinfektionsmedel som innehåller hypoklorsyra, och ingår i immunsystemet hos människor och djur. Inom djurhållningen kan hypoklorsyra användas preventivt och därmed minska behovet av antibiotika och andra mediciner och kemikalier.

Inom lantbruket används ofta en kombination av kommunalt vatten, regnvatten och vatten från egen brunn, beroende på hur tillgängligheten ser ut för stunden. Det ställer till problem eftersom den desinficerande effekten hos desinfektionsmedlet, som tillverkas från vatten och salt, är beroende av en jämn vattenkvalitet. Genom Anolytechs patentsökta system kan lantbrukaren själv producera högeffektivt desinfektionsmedel med hypoklorsyra av eget vatten, även om vattenkvaliteten är ojämn.

De kemikalier som används för att minska och behandla infektioner inom djurhållningen tillverkas ofta genom mycket energikrävande processer. På grund av kort hållbarhet transporteras de dessutom ofta och i små doser till lantbrukarna, vilket innebär en belastning på transportsystemet. Mindre användning av mediciner och kemikalier inom djurhållningen minskar därför energianvändningen i flera delar av energisystemet.

- Utöver en minskad energianvändning finns ytterligare miljö- och hälsomässiga fördelar med att minska användningen av antibiotika, inte minst att utvecklingen av multiresistenta bakterier bromsas. Anolytech AB är ett bra exempel på att det går att öka tillväxttakten genom att hyra ut utrustning istället för att sälja den, säger Markus Berglund, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Läs mer om Anolytech AB.

Program Övrigt
Typ av stöd Affärsutveckling & kommersialisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer