Lysande utsikter för klimatsmart solcellstillverkning

Svenska Midsummer säljer tillverkningsutrustning för tunnfilmssolceller och integrerad solcellsteknik för tak. Konceptet bygger på en ny teknik med ett klimatsmart och flexibelt alternativ till kiselceller. Bolagets resa till dagens miljardvärdering var dock långt ifrån spikrak.

Bakom den strålande idén till Midsummers produkter ligger inte – som man enkelt skulle kunna tro – många års erfarenhet från solcellsproduktion. Bakom deras affärsidé ligger i stället många års erfarenhet från tillverkningen av CD-skivor.  

Det var tack vare den bakgrunden som grundarna först fick sin snilleblixt.  

– Vår tanke var att eftersom det optiska skiktet i CD-skivor och tunnfilmssolceller var relativt lika, borde det gå att använda sig av liknande tillverkningsprocesser, säger Eric Jaremalm, vice vd på Midsummer.

Planen var att överföra den kostnadseffektiva CD-tillverkningsprocessen till solcellsindustrin. Företagets CIGS-tunnfilmsceller skulle, tack vare sin höga flexibilitet och hållfasthet, dessutom kunna integreras på tak och i byggnader i högre utsträckning – och med lägre klimatavtryck – jämfört med traditionella kiselceller.

Mörka moln på solcellshimlen

Energimyndigheten fick tidigt upp ögonen för tillverkningsprocessen, som hade potential att bli en nyckelteknik för energiomställningen. Midsummer beviljades under 2007 ett stöd för att kunna förverkliga sin produktionsprocess.  

– Det var spännande att de baserade sin affärsplan på den forskning som hade gjorts på innovativa CIGS-solceller, och att de hade stor erfarenhet av en produktionsteknik som var relevant. Deras teknik kunde appliceras på andra material än vad kiselsolceller kunde, vilket skapade nya intressanta möjligheter, säger Dag Agnvall, senior rådgivare på Energimyndigheten.  

Planen var att stödet skulle stå för en del av finansieringen av en massproduktion, medan riskkapital skulle stå för den resterande delen.  

– Precis då kom Lehman Brothers-kraschen. Efter finanskrisen 2008 blev det omöjligt att få tag på extern finansiering, säger Eric Jaremalm.

Kraschen markerade det första tillfället då Midsummer, på grund av händelser bortom deras kontroll, tvingades stöpa om sin affärsplan. Men långt ifrån den sista. Efter att ha fått två nya forskningsstöd från Energimyndigheten med start 2009 övergav Midsummer planerna på att massproducera tunnfilmssolceller. Den nya affärsplanen blev i stället att sälja själva tillverkningsutrustningen.  

Priset på kiselceller rasar

Tyvärr innebar det inte den vändning som Midsummer hade väntat på – utan nästa bakslag. Som en effekt av finanskrisen hade nämligen den kinesiska regeringen blåst liv i landets ekonomi genom att investera kraftigt i bland annat förnybar energi. När Midsummer under hösten 2011 som bäst förberedde sig för att lansera sin DUO-tillverkningsutrustning rasade plötsligt priset för kiselsolceller.  

– Samtidigt lärde sig Kina även att rena kisel, vilket tidigare hade varit en västerländsk kunskap. Kiselsolceller blev därför extremt billiga, billigare än våra tunnfilmssolceller, säger Eric Jaremalm.  

Midsummer tvingades än en gång tänka om. Under 2013 beviljades de därför ett kommersialiseringsstöd från Energimyndigheten för att utveckla sin affärsplan.   Den här gången skulle det gå bättre för bolaget.  

Tredje gången gillt

Den nya affärsplanen blev att marknadsföra det som hade gjort CIGS-tekniken unik från första början – det flexibla, lättviktiga och hållbara materialet som enkelt kan integreras i byggnader, utan glas och ramar. På ett sätt som dessutom är vackert för ögat.  

– Allt eftersom solceller blev vanligare tyckte allt fler att de var missprydande på hus och tak. Det uppstod därför en ökad efterfrågan på solceller som skulle kunna vara en integrerad del av husdesignen, säger Eric Jaremalm.

Midsummers ökade fokus på solceller som integrerats i plåt- och tegeltak, i samarbete med Benders, en ny kinesisk storkund på tillverkningssidan och en europeisk marknad som öppnat upp för mindre solcellsanläggningar, gav äntligen framgång och ledde till att Midsummer noterades på First North-börsen 2018, där det i dag värderas till miljonbelopp.  

– Vi hade inte varit här i dag om vi hade inte hade fått stöd från Energimyndigheten. Alla de fyra stöd vi fått har varit nyttiga för oss på olika sätt, säger Eric Jaremalm.  

Efterfrågan på Midsummers teknik ser inte ut att bli mindre framöver. Det är inte särskilt svårt att förstå varför: Enligt beräkningar gjorda med WWF:s verktyg för utsläppsminskningspotential, Climate Solver Tool, skulle företagets teknik från 2025 kunna ge en minskning av de globala växthusgasutsläppen med 8 432 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här bidrar till målet om 100 procent förnybar elproduktion 2040.

Fakta om Midsummer

Innovation:  Tillverkningsutrustning för tunnfilmssolceller och integrerad solcellsteknik för tak
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Affärsänglar, riskkapital från bland andra Walerud Ventures 
Webbplats: midsummer.se midsummersolarroofs.se
Kontaktperson hos Midsummer: Helena Engelbrecht

Typ av stöd Affärsutveckling & kommersialisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer