Med rätt körsätt ska busschaufförer spara energi

Bussbolaget KE´S Bussar har kartlagt sin energianvändning, och för att minska den ligger mycket av ansvaret hos busschauffören och dennes körsätt. Även små förändringar kan ge stor effekt, när 90 busschaufförer har bränsleanvändning i tanken. Totalt beräknas de minska energianvändningen med 1 416 megawattimmar per år, cirka 11 procent av företagets energianvändning.

Magnus Elofsson VD KE´S Bussar. Foto: Emma Sandberg, KE´S Bussar

En energikartläggning visade att KE´S Bussar använde den största mängden energi till bränsle. Så mycket som 98 procent av den totala energianvändningen bestod av bränsle.

Genom en energikartläggning fick företaget förslag på sätt att minska sin energianvändning, och de allra flesta förslagen handlade om busschaufförernas beteende och körsätt.

– Vi vill att när bussen inte rullar ska den stängas av, eller att föraren släpper på gasen några millimeter vid rätt tillfälle så att bussen använder mindre bränsle, förklarar VD, Magnus Elofsson.

Tomgångskörningen ska minskas genom ökad medvetenhet hos personalen, som nu kommer att få lära sig att köra mer sparsamt genom utbildningar i så kallad ECO-driving. Kurser är inplanerade och nu genomförs aktiviteter för att få all personal med i arbetet och tankesättet.

– Vi har anordnat informationsträffar där vi berättat om projektet och vad personalen redan kan göra, och vi ser att chaufförerna engagerar sig och att man pratar om det, säger Magnus.

Engagerade busschaufförer är bästa drivkraften

Den största investeringen blir att installera ett verktyg för ECO-driving i bussarna. Offerter har nu begärts in för verktyget och beslut om vilken leverantör som ska väljas sker nu. Möjligheten finns redan idag att följa upp sin användning med hjälp av bussens färddator. Viktigast är personalens engagemang för att bränsleförbrukningen ska minskas.

– Vi vill att det blir en utmaning för en själv att se hur snålt man kan köra, säger Magnus.

Att lyfta de som också minskar sin bränsleförbrukning är en del i arbetet. Samtidigt som det ska ske på rätt sätt.

– Vi tittar på att utse månadens förare. Men det kommer i sådant fall att ske slumpmässigt bland de som minskat bränsleanvändningen inte den som minskat mest. Förutsättningarna ser olika ut beroende på vilken linje chauffören har.

– Vi vill att det blir en utmaning för en själv att se hur snålt man kan köra, säger Magnus.

Mängden fossila bränslen minskas

Ett annat sätt att minska energiförbrukningen av transporter är att se till att ha rätt däcktryck. Därför kommer KE´S Bussar under en tid kontrollera trycket oftare och se vad utfallet blir, då detta också innebär mer arbete i den egna verkstaden.

Bussbolaget har främst arbetat med bränsleanvändningen som energieffektiviserande åtgärder. Men man försöker också minska sitt behov av fossila bränslen, till exempel kommer den oljepanna som funnits i verkstaden bytas ut mot luft/vattenvärmepump.

– Vi har satt ett datum, oljepannan i verkstaden ska ut om 6–8 veckor, berättar Magnus.

Företaget har nu också bytt ut sin diesel till det förnybara alternativet HVO, som framställs av vegetabilisk olja och ibland animaliska produkter. Inte enbart de egna transporterna minskas.

– Vi har bytt vår dieseltank från 10 till 50 kubikmeter, det minskar också transporterna till oss, berättar Magnus.

Energikartläggning är första steget

KE´S Bussar ligger i Fjärsås i Halland och via länsstyrelsen så ingår företaget i ett nätverk för energieffektivisering. Det var så bussbolagets energiresa påbörjades. En ansökan om stöd för energikartläggning skickades in till Energimyndigheten och med hjälp av konsulter genomfördes en energikartläggning och utifrån den arbetar företagen nu med att genomföra åtgärder.

På frågan vad andra företag inom transportsektorn bör göra svarar Magnus:

– De måste göra en energikartläggning så de ser vad de kan göra. Sen har vi fått inspiration via nätverket för energieffektivisering Men alla kan börja med en energikartläggning.

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Små och medelstora företag kan få upp till 50 000 kronor i stöd för att genomföra en energikartläggning med förslag på energieffektiviserande åtgärder. Via de regionala energikontoren kan företag få hjälp att komma igång och få stöd före, under och efter en energikartläggning.

Mer information om stöd för energikartläggning.

KE´S Bussar

Antal anställda:
Cirka 100 varav 90
busschaufförer
Energianvändning:
12 314 MWh (2016)
Energieffektiviserande
åtgärder:
Minskad tomgångskörning
Eco-driving
Verktyg för Eco-driving i bussarna
Däcktryck
Byte av oljepanna till luft/vattenvärmepump
Beräknad minskad
energianvändning:
1 416 MWh/årTyp av stöd Energieffektivisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer