Miljöanpassad vattenkraftsteknik bidrar till skonsammare fiskvandring

Ny teknik har tagits fram för att rusta upp våra befintliga vattenkraftverk. Den nya tekniken för småskalig vattenkraft innebär bland annat att den kompakta turbinen använder vatten som smörjmedel istället för olja vilket gör fiskvandringen nedför dammarna skonsammare.

Många av dagens vattenkraftverk är föråldrade och behöver renoveras. Vattenkraftstekniken måste förnyas enligt rådande miljökrav och samtidigt bli mer kostnadseffektiv. Ett annat problem är att fiskvandringen riskerar att passera genom turbinen i vattenkraftverken vilket skadar fiskarna. Med fiskvandringen som huvudfokus har forskare vid Luleå tekniska universitet arbetat med att ta fram en lösning som ger fiskarna en skonsammare väg nedströms.

Så fungerar den nya tekniken

Den nya konstruktionen är en kombination av en turbin och en generator. Ett nytt material i glidlagret används och turbinen smörjs med vatten istället för olja och fett.

Tanken är att fisken följer vattnet mot turbinen, men istället för att hamna i turbininloppet passerar fisken ovanför turbinen via en ny lucka som hålls öppen. Tekniken gör det möjligt att hitta en liknande lösning för ål och andra fiskesorter.

- Vi har också tittat på andra sätt att leda fisk nedströms och på metoder att locka den uppströms tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet. Lösningen skulle också för att styra nedströmsvandrande ål förbi intaget till turbinen. Vi hoppas kunna göra både teoretiska och praktiska studier om detta de närmsta åren, säger Staffan Lundström vid Luleå tekniska universitet.

Stöd till förstudie leder till nyttigt forskningsresultat

Luleå tekniska universitet har tillsammans med Energimyndigheten, Skellefteå Kraft med flera kraftbolag lyckats förverkliga anläggningen i Bruksforsen i Robertsfors. Där kommer man, fram till 2020, tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet att bland annat studera hur de nya turbinerna gynnar fiskvandringen.

- Vi är jätteglada för att projektet resulterat i en ny typ av anläggning och nyttigt forskningsresultat. Tekniken ska utvärderas i fem år, men det finns goda möjligheter att den kan fungera även på andra ställen, säger Staffan Lundström vid Luleå tekniska universitet.

Program Övrigt
Typ av stöd Forskning
Typ av stödmottagare Universitet & högskola