Miljöfordon.se ska få fler att välja miljöklassade fordon

För att uppnå ett hållbart transportsystem behöver andelen miljöklassade fordon öka. Webbplatsen miljöfordon.se ger opartisk information om tillgängliga miljöfordonsmodeller och ska på så vis underlätta valet av miljövänligt fordon.

Webbplatsen drivs av Stockholms stad och Malmö stad. Båda kommunerna fick 2011 stöd från Energimyndigheten för att utveckla webbplatsen.

Konsumenternas val påverkar möjligheterna att nå energimål

Enligt de energipolitiska målen ska 10 procent av energin i transportsektorn vara förnybar år 2020. Miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan anger att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel. En minskning av energianvändningen och koldioxidutsläppen från fordonstrafiken är prioriterade frågor såväl inom Sverige som inom EU. Konsumenternas val av fordonsmodell har därför betydelse för att uppnå målen.

Syftet med Miljöfordon.se är att göra det enklare att köpa och äga ett miljöfordon. Webbplatsen erbjuder möjligheten att göra jämförande kalkyler av upp till tre år gamla fordonsmodeller. Utöver personbilar presenteras även transportfordon och tunga lastbilar. Webbplatsen informerar också om miljöbränslen samt regler och förmåner för miljöbilar. Den huvudsakliga målgruppen är fordonsansvarig på företag och organisationer, men även privatpersoner besöker sidan.

Ny webbplats gav fler besökare

Webbplatsen har förnyats med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. Det har resulterat i tekniska förbättringar, ny formgivning, utvecklade sökfunktioner samt utökade fakta om varje bilmodell. Kriterierna för vad som räknas som miljöfordon förändras över tid. Den nya webbplatsen gör det enklare att anpassa innehållet till dessa förändrade kriterier och definitioner. Beräkningsmodeller för miljöpåverkan har också uppdaterats och kommer att uppdateras vid behov även i fortsättningen.

– Den tidigare webbplatsen var föråldrad, främst vad gäller tekniken. Genom moderniseringen har innehållet anpassats bättre för målgruppen, samtidigt som det blivit enklare att hålla informationen aktuell, säger projektledare Helene Carlsson.

Under ett år (mars 2012 – februari 2013) besöktes miljöbilar.se 110 000 gånger. Miljöfordon.se rankas, såväl före som efter förändringen, högt på sökmotorer. Baserat på en genomförd enkät på webbplatsen har Miljöfordon.se haft påverkan på inköp av 19 000 miljöbilar under ett år, vilket motsvarar 15 procent av miljöbilsförsäljningen. Det innebär minskade utsläpp av koldioxid med 9 500 ton och en minskad energianvändning med 25 500 megawattimmar, jämfört med om bilar med genomsnittliga utsläppsnivåer hade valts.

Utvecklingen av webbplatsen fortsätter

Under 2014 sker en fortsatt utveckling av miljöfordon.se med förnyat ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. Arbetet innebär bland annat en mobilanpassning av webbplatsen och förbättrade ekonomi- och miljökalkyler. Webbplatsen förses med en ny avdelning med information om alternativ till egen bil eller tjänstebil såsom fraktcyklar och bilpooler. Ett ökat samarbete med energi- och klimatrådgivare ska säkerställa att webbplatsen kan fungera som ett stöd i deras arbete med transportrådgivning.

– Genom projektet har innehållet anpassats bättre för målgruppen, samtidigt som det blivit enklare att hålla informationen aktuell, säger Helene Carlsson.
Program Övrigt