Minskad förbrukning av ånga ska ge mer el

Göteborgsföretaget SootTech har utvecklat en teknik som avsevärt minskar den mängd ånga som går åt när massaindustrin ska sota sina enorma sodapannor. Det gör att elproduktionen kan ökas i motsvarande grad.

I pannorna förbränns restavfallet från papperstillverkningen – svartluten. Via högtrycksånga och turbiner omvandlas pannans värme till elektricitet. Men en hel del ånga måste användas för rengöring av pannan, som annars skulle sota igen. 3-10 procent av ångan förbrukas på detta sätt istället för att omvandlas till el.

– Vår innovation HISS, High Impact Soot System, kan halvera förbrukningen av ånga, samtidigt som rengöringen blir mer effektiv, berättar Erik Dahlén VD för SootTech.

Det leder också till att man inte behöver stoppa produktionen för mer omfattande rengöring lika ofta. För ett pappersbruk innebär det här flera miljoner kronor i ökade intäkter på ett år.

Lyckad pilotsatsning

2007 gjorde SootTech en pilotinstallation, med stöd av Energimyndigheten, på Nordic Papers anläggning i Bäckhammar. Idag (oktober 2010) finns utrustningen på ytterligare två fabriker: Skärblacka, som ingår i Billerud, och en alldeles färsk installation på Aspa bruk, som ägs av Munksjö.

– Att gå från pilot till en fullt kommersiell installation på tre år är rekordsnabbt i den här branschen, säger Erik Dahlén.

Utan Energimyndighetens stöd till pilotanläggningen hade SootTech aldrig fått en chans att bevisa sin duglighet, konstaterar han.

– Det finns en tröskel på marknaden; ingen vill vara allra först med att installera en oprövad teknik. Tack vare piloten kunde vi sälja in vår andra installation, och efter den har intresset snabbt ökat på marknaden. Nu ligger vi i slutförhandlingar med flera andra kunder.

Det är inte bara massaindustrin som hör av sig, berättar Erik Dahlén. Även energibolagen ringer, eftersom också deras kraftpannor sotas med ånga, och kan utnyttja SootTechs teknik.

– Vi hinner inte med i försäljningsarbetet, därför håller vi nu på att rekrytera. Vi ska också skaffa partners för försäljning utanför Norden, säger han.

Program Övrigt
Typ av stöd Affärsutveckling & kommersialisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer