Nätverk bollplank när Lamtech halverade energianvändningen

Energikostnaderna blev allt högre, men var kostnaderna rimliga? Genom att gå med i ett energieffektiviseringsnätverk kunde Lamtech jämföra sig med andra företag och få sina energifrågor utredda och besvarade.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer

Träplankor

Lamtech ligger i en 5000 kvadratmeter stor industrilokal i Hammerdal, strax utanför Östersund. På företaget arbetar ett tiotal anställda med att tillverka limfogskivor av furu och gran. Dessa säljs till snickeri- och byggföretag, mestadels för att bygga trappor till bostadshus. Sedan starten 1989 har de haft ett förmånligt avtal med närmsta grannen, ett fjärrvärmeverk. När deras avtal löpte ut 2007 steg också företagets uppvärmningskostnader. Och det blev dyrare och dyrare för varje år. De började fundera på om det var rimligt? Skulle kostnaderna kunna minskas?

Regionalt nätverk med gemensamma intressen

Genom det jämtländska företagsnätverket Z Group fick VD Daniel Stillesjö möjligheten att få sina energifrågor besvarade genom nätverksträffarna i programmet Lean Energy. Nätverksgruppen bestod av fyra företag med helt skilda produkter och tillverkningsprocesser.

Under första träffen presenterade sig företagen för varandra och diskuterade sedan vad de ville få ut av nätverket. Nästa steg var att åka hem för att genomföra varsin energikartläggning och nulägesanalys. De företag som deltog i nätverket var Lamtech, Jemtab systems, Bracke forest och Fors industrier.

Att jämföra med andra företag gav insikter om höga värmekostnader

Nätverket träffades fyra gånger mellan april och december 2015. Under träffarna tog man sig an den ena energifrågan efter den andra: Lokalernas beskaffenhet, abonnemangskostnader för el och värme, maskinanvändning och så vidare. Mellan träffarna fick varje deltagare coaching, både från Z-Group och Energimyndigheten med att applicera de nya kunskaperna på det egna företaget.

– Den viktigaste delen var att jag fick någonting att jämföra med. För sambanden är ju lättare att se när man har fler företag att jämföra med. Det som slog mig var att vårt företag låg betydligt högre per omsatt krona vad gäller värmekostnaderna. Det stärkte misstankarna om att vi hade alldeles för höga energikostnader, berättar Daniel Stillesjö.

Investering med direkt besparing

För Daniel och Lamtechs styrelse var beslutet om att energieffektivisera redan fattat. Med utgångspunkt från energikartläggningen utformade Lamtech en handlingsplan och satte igång. Innertaket isolerades, ett nytt värmesystem installerades, fönster tätades, de sektionerade fastigheten och dess inneklimat och såg över befintliga el-abonnemang.

Före energieffektiviseringen låg den årliga fjärrvärmeanvändningen på 800 MWh per år. Nu är den nere på cirka 300 MWh.

Före energieffektiviseringen låg den årliga fjärrvärmeanvändningen på 800 MWh per år. Nu är den nere på cirka 300 MWh. Med en sammanlagd investering på 1,7 miljoner kronor är kostnaden avräknad på sju år. I nästa steg ska Lamtech se över maskinparken och eldriften som för närvarande är drygt 500 MWh per år. Målet är att öka omsättningen utan att elanvändningen ökar i samma omfattning som produktionen.

Energimyndighetens roll

I programmet Lean Energy har energikontoret vid Region Jämtland Härjedalen haft rollen att planera och strukturera träffarna, följa upp frågor mellan träffarna samt hjälpa de deltagande företagen med upphandling av externa konsulter. De har också bistått företagen vid ansökningar och rapportering av Energimyndighetens bidrag till energikartläggningar. Energimyndigheten har bidragit till insatsen genom att tillhandahålla och administrera energikartläggningsstödet.

Foto: Per Westergård

Resultat

Resultat