Nätverket – vägen till högsta möjliga energieffektivitet

Bruzaholms bruk ligger i startgroparna för samarbete med sju andra gjuterier runtom i Sverige. Fokus ligger på energieffektivisering. VD Lars Alfredsson är övertygad om att detta regionöverskridande nätverk kommer att möjliggöra flera djuplodande och värdefulla kunskapsutbyten i en bransch där energianvändningen alltid är hög.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Energieffektivisering Företag & organisationer
Typ av stöd Energieffektivisering Typ av stödmottagare Företag & organisationer

Ett sätt att öka sin energikompetens är att utbyta erfarenheter med andra företag, exempelvis i ett företagsnätverk. I samarbete med länsstyrelser och lokala energikontor ska 40 regionala nätverk med fokus på energieffektivisering vara igång i september 2016. Bland dessa ingår ett regionöverskridande branschnätverk för små och medelstora gjuterier, där bland annat småländska Bruzaholms bruk ingår.

–För att bekräfta att det som görs ger resultat tycker jag man måste göra återkommande energikartläggningar, säger Lars Alfredsson, VD för Bruzaholms bruk.

Branschnätverk som sporrar till nya insatser

Sedan Lars Alfredsson kom till Bruzaholms bruk har han varit med om att genomföra tre energikartläggningar och nu vill han komma lite längre än tidigare. Han ser tydliga poänger med att nätverka. Men jämfört med att samverka med grannföretag för att de befinner sig närmast tror han att potentialen är större i ett branschnätverk. Här kan diskussionerna bli mer djuplodande då företag som producerar liknande produkter också har liknande problemställningar och processer. I ett sådant nätverk kan man visa varandra vad man tidigare har gjort, dels sporra varandra till nya infallsvinklar och problemlösningar.

Nödvändig expertis krävs för potentiell miljonbesparing

Energi är alltid en kostnad och kunskap om energieffektivisering är en potentiell miljonbesparing. Bruzaholms bruk använder årligen drygt 6 Gigawattimmar (GWh), varav 70-75 procent går åt till att smälta järnet och driva produktionsanläggningen. I nätverket hoppas Lars Alfredsson bland annat på att kunna diskutera och analysera olika ugnstyper och resonera kring återvinning av spillvärme.

Enligt Lars Alfredsson har svenska gjuterier haft en viss konkurrensfördel då tillgången på svensk energi är god och priserna här har varit relativt låga. I alla fall jämfört med andra länder. Samtidigt måste det finnas en marginal som täcker svenska gjuteriers transportkostnader ned till kontinenten där såväl kunder som konkurrenter finns.

– Vi är kollegor, snarare än konkurrenter. Våra konkurrenter är utomlands och det gäller de flesta gjuterier i Sverige. För egen del exporterar vi 85 procent av vår produktion. Ofta har man gemensamma problemställningar som man behöver ventilera. Genom att samla ihop den här gruppen har vi en jättebra chans att dyka ner och få bra expertis, säger Lars Alfredsson.

Varje nätverk har en tilldelad koordinator som finns runt om i landet. Nätverksarbetet och kunskapsutbytet är planerat att pågå under fyra år. Initialt görs en energikartläggning samtidigt som en handlingsplan upprättas. Därefter träffas nätverksföretagen regelbundet och gör studiebesök hos varandra. Under dessa träffar sker bland annat utbildningar, forskningsrön presenteras, resultat följs upp och deltagande företag kan diskutera och få hjälp att söka bidrag för större investeringar.

Kontinuitet som kan genomsyra företaget

Lennart Holmberg, projektledare på Energikontor Norra Småland, har haft en aktiv roll inom ett flertal företagsnätverk.

Ett nätverk skapar kontinuitet i företagens energieffektiviseringsarbete.

– Min erfarenhet är att när företag jobbar i nätverk kommer de längre än om de jobbar var och en för sig. En energikartläggning får inte bli en engångsinsats som inte leder vidare till fortsatt energieffektivisering. Ett nätverk skapar kontinuitet i företagens energieffektiviseringsarbete. Därigenom får energifrågorna möjlighet att genomsyra företagen så att fler bryr sig om energifrågorna, säger Lennart Holmberg.

Som ledamot i Svenska Gjuteriföreningens styrelse har Bruzaholms bruks VD Lars Alfredsson också en god branschöverblick.

Det billigaste sättet att spara energi är att inte använda den. Och det kan man göra på en rad olika sätt.

– Man känner till alla, och ser potentialen hos de mindre och medelstora företagen. De skulle kunna lyfta sig till nästa nivå genom att sänka sin energi- och effektförbrukning. Sedan är det svårt att veta exakt vad varje företag ska göra. Det billigaste sättet att spara energi är att inte använda den. Och det kan man göra på en rad olika sätt.

Energimyndighetens roll

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet där Tillväxtverket är förvaltande myndighet. Satsningen på små och medelstora företag pågår till och med år 2020.

Rekryteringen till nätverken pågår för fullt över hela landet. Planen är att samtliga nätverk ska vara igång under september. Det är med andra ord hög tid att anmäla ditt företag om du vill vara med.

Resultat

Resultat