Ny produkt gör solvärme mer lönsam

Efficax Energy AB har utvecklat en produkt som kan koppla in ett solvärmesystem på en befintlig varmvattenberedare. Investeringskostnaden och installationsarbetet minskar. Energimyndigheten stöder företaget med ett villkorslån på cirka 1,8 miljoner kronor för utvecklingen av deras produkt.

Efficax produkt SolarFlex består av en inkopplingsenhet för eftermontering av solvärme till en befintlig varmvattenberedare. Investeringskostnaden blir lägre än för vanliga solvärmesystem, som bygger på att den befintliga beredaren byts ut mot en ny ackumulatortank som är anpassad för solvärmeinkoppling. Solarflex har också något högre verkningsgrad.

Solarflex lagrar värme från solen i den befintliga beredaren och spetsar temperaturen ytterligare innan vattnet flödar till användaren. På så sätt kan cirka 60 procent av varmvattenbehovet sparas med hjälp av solen i svenskt klimat. I varmare länder kan ännu mer av varmvattenbehovet täckas.

– Målet med det planerade projektet är att bygga en förserie som utvärderas och verifieras i samverkan med en möjlig licenstagare. Totalt 10 enheter ska placeras ut i verklig driftmiljö, säger Erik Hedar på Energimyndigheten.

Energimyndigheten bedömer att det finns en betydande marknad och möjlighet att spara mycket energi om Sveriges cirka 400 000 elförbrukande varmvattenberedare skulle kompletteras med solvärme. I hela Europa finns ungefär 50 miljoner eluppvärmda varmvattenberedare.

Arbetet med denna teknik påbörjades 1998-2004 då Energimyndigheten bidrog med finansiering till ett EU-projekt. Björn Karlsson, då på Vattenfall, drev projektet och han blev senare professor på Lunds universitet, där Ricardo Bernardo fortsatte utvecklingsarbetet som doktorand. Efficax Energy AB grundades 2011 av Ricardo Bernardo, Henrik Davidsson med flera.

Företagets nu patentsökta produkt kan minska investeringskostnaden med 30-40 procent jämfört med traditionella solvärmesystem. En provserie har varit i drift utan problem sedan juni 2014. Under hösten 2014 signerades en avsiktsförklaring med en möjlig licenstagare om tillverkning och distribution av produkten.

Program Övrigt
Typ av stöd Affärsutveckling & kommersialisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer