På spåret-tävling i Ludvika inspirerar till mer cykling

Ludvika kommun har genomfört tävlingar på sociala medier för att öka intresset för gång, cykel och kollektivtrafik. Genom ett ökat intresse för gång- och cykelvägarna i kommunen ska biltrafiken minska. De På spåret-inspirerade tävlingarna bidrog till att få in förslag på förbättringar för kommunens cyklister och att ge förslag på hur fler ska välja att åka kollektivt.


Fotograf: Henrik Axelsson. 

Cykling på olika stråk filmades för att marknadsföra kommunens cykelvägar. På det sättet ville kommunen öka engagemanget hos boende och verksamma och uppmuntra till förändrat beteende så att fler ställer bilen och istället tar bättre alternativ som kollektivtrafik, gång eller cykel.

Förutom tävlingarna på kommunens sociala medier arrangerades olika aktiviteter. Till exempel delades cykelsadelskydd ut i samband med trafikantveckan i september. Samtidigt pratades det trygga gång och cykelvägar och säkrare skolvägar med minskad biltrafik. Det har lett till en hel del goda inspel på olika vägsträckor som behöver förbättras.

Fler insatser

Kommunen anställde sommarjobbare som varit ute och provcyklat olika cykelstråk och felanmält potthål och annat. De har även kommit med förslag på hur kommunen tydligare kan framhålla cykeln som det naturliga transportmedlet. Det kommer numera in fler förslag från allmänheten om förbättringar kring cykling. Kommunen har också investerat i cykelmätare och mätutrustning för att se trender och se över vilka insatser som leder till ökad cykling och vad som inte gör det.

Tillsammans med kommunens största privata arbetsgivare görs gemensamma kampanjer för att få fler att cykla. Kommunen arbetar med att marknadsföra cykling och att få företagen att införa förmånscykel och cykelvänliga arbetsplatser, detta som en del i mer hållbart resande.

Ökat intresse för elcyklar

För energi och klimatrådgivningens del har det även ökat intresset för de kommunala elcyklar som finns för utlåning. Syftet med att låta allmänheten testa elcykel är att ersätta bilresor vid arbetspendling.

Typ av stöd Energi- & klimatrådgivning
Typ av stödmottagare Kommun
Slutår 2020