Regionalt samarbete en lysande idé

Kontor och lokaler drar mycket energi, och belysning står för en stor del av energianvändningen. Tillsammans har kommunerna i Uppsala län tagit viktiga steg mot smartare och mer energisnål belysning.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Lyckade Insatser - Övrigt Kommun
Typ av stöd Lyckade Insatser - Övrigt Typ av stödmottagare Kommun

Hur mycket kan man spara med ny energisnål belysning och vad behöver man tänka på när man ska få igenom ett nytt system? För att ta reda på det uppförde Enköpings kommun och Uppsala kommun tillsammans med landstinget i Uppsala län fem testanläggningar med LED-belysning. Testanläggningarna placerades bland annat hos landstinget och tillämpades i allmänbelysning, garage och parker. Anläggningarna har baserats på modeller som tagits fram av Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, Näringsliv och Samhälle, STUNS.

Genom följegrupper bestående av nyckelpersoner från kommunerna ska projektet ge stöd för offentlig upphandling och underlätta ett bredare införande av energisnål belysning. Hittills ser resultaten mycket lovande ut, och även om det ännu inte går att säga hur stor besparingen blir, är den uppskattade besparingspotentialen hela 7,5 GWh/år.

Delad kunskap ger ännu större energieffektivisering

Ett av huvudmålen med projektet var att sprida kunskap om hur man kan arbeta med energieffektiv belysning. Vid varje testanläggning arrangerades därför en workshop där kunskap och erfarenhet kunde delas av både genomförare och följegrupp. Nästa steg är att dela dessa erfarenheter med landets övriga kommuner, vilket kan leda till mycket stor energieffektivisering i framtiden.

– Projektet har ökat förståelsen för LED-tekniken, men det har också gjort att vi nu bättre förstår hur belysningsområdet hänger ihop med andra områden som exempelvis arbetsmiljö och säkerhet. Med billigare och bättre belysningsteknik kan vi göra fler platser både trevligare och tryggare, säger Göran Albjär på länsstyrelsen i Uppsala.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har varit med och delfinansierat projektet och underlättat samarbetet mellan kommunerna.

Resultat

Resultat