Satsning på solceller i Jönköping blev också pedagogiskt hjälpmedel

Solen är jordens största värmekälla men kan också ge oss el. Något som Jönköpings kommun tagit vara på. Sedan 2006 arbetar de aktivt med att installera solvärme- och solcellsanläggningar. 2009 infördes ett solcellstöd vilket också gjorde att de kunde fortsätta sin utbyggnad av solcellsanläggningar.

Grästorpsskolan var först ut med att få en solcellsanläggning, och där har ett positivt samarbete med skolans personal och elever resulterat i att den kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel. En informationstavla visar bland annat den nu producerade effekten, energimängd per år samt hur många 40-wattslampor som därmed kan lysa. Den genomsnittliga energiproduktionen för Grästorpsskolan som varit i drift längst är ca 116 kilowattimmar per kvadratmeter och år (kristallina solceller).

På Rosenlundsbadet finns också solceller och där planeras en informationsskylt i badets entré som visar den nuvarande elproduktionen på ett lättillgängligt sätt.

Även solcellsanläggningar på Barnarpsskolan och Flahultsskolans har färdigställts under sommaren 2010. Erfarenheten från de anläggningar som varit i drift en tid är att de håller vad de lovar. Rosenlundsskolan som har tunnfilmssolceller har till exempel den genomsnittliga energiproduktionen uppgått till 95 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Solceller är en del i kommunens koldioxid minskning

Bakgrunden till investeringarna i solenergi i Jönköpings kommun är ett mål om att minska utsläppet av koldioxid från kommunal verksamhet med minst 40 procent till 2020, och som delmål med 20 procent till 2012 (basår 2007). För att nå det målet har ett stort antal åtgärder beslutats i kommunens Program för hållbar utveckling - miljö. Ett prioriterat område är övergång till förnybara energikällor och solenergi är en självklar del i en sådan satsning.

Solceller är ett mycket intressant sätt att skapa energi men är fortfarande relativt dyra. Solcellsstödet innebar att kommunen även kunde får en rimlig ekonomisk kalkyl med återbetalningstider på 10 till 15 år beroende på anläggning. Tack vare att kommunen sedan några år tillbaka utrett vilka anläggningar som kunde vara lämpliga för solcellanläggningar hade de ett bra underlag som gjorde att de tidigt kunde skicka in ansökningar om solcellstöd under 2009. I Program för hållbar utveckling - miljö finns nu beslut om att Jönköpings kommun under 2009 till 2012 ska installera solceller på kommunala byggnader till en bruttokostnad av cirka 20 miljoner kronor per år under förutsättning att de kan få en återbetalningstid på 10 till 15 år i varje projekt.
Foto: Per Westergård

Program Uthållig kommun
Typ av stöd Energieffektivisering
Typ av stödmottagare Kommun